Skip to main content

És a többi vallás

Szerző: 
Werner Gitt

Könyvünk olyan problémakörrel foglalkozik, amelyről keresztyének és nemkeresztyének egyaránt hevesen vitatkoznak. Témáját négy, újra meg újra felmerülő kérdéssel vázoljuk:
- Minden ember keresi az igazságot (valóságot). Nem kellene-e minden egyes vallásban ezt keresnünk, hiszen mindegyik az igazságnak (valóságnak) legalább egy részét tartalmazhatja?
- Olyan sok vallás van. Vajon mindegyik téved, vagy van-e köztük egy olyan, amelyik az igazi, vagy pedig végül is mindegyik ugyanahhoz a célhoz vezet?
- Sok ember élt ezen a világon már Jézus eljövetele előtt is, amikor a keresztyén örömhír még senkinek sem hirdettetett. Hol töltik az akkor élt emberek az örökkévalóságot?
- Olyan sok ember van, akiknek nem volt alkalma arra, hogy az evangéliumot hallja. Üdvözülhetnek-e mégis vagy mindnyájan elvesznek?
Számos vita alapján tudja a szerző, hogy ezek a leggyakrabban feltett kérdések, amikor a hitre terelődik a szó. Vannak, akik a fenti kérdéseket akkor teszik fel, amikor már hallották az evangéliumot, mégpedig azért, hogy elhárítsák maguktól a hitbeli döntést. Legtöbb esetben azonban ezek a kérdések valóban őszinték, és a kérdezők világos biblikus választ várnak azokra.
A szerző, Prof. Dr.-Ing. Werner Gitt, 1937-ben Raineckben, Kelet-Poroszországban született. 1963-68 között végezte mérnöki tanulmányait a Hannoveri Műszaki Főiskolán (Egyetem). 1970-ben avatták műszaki doktorrá az Aacheni Műszaki Főiskolán (Egyetem). 1971 óta a Braunschweigi Műszaki-Fizikai Intézet (PTB) adatfeldolgozási részlegének vezetője, 1978-ban lett az Intézet (PTB) igazgatója és professzora. Számos tudományos mű szerzője az informatika, a numerikus matematika és szabályozástecnika területén. Magyarul már megjelent: Logosz vagy káosz, Ha az állatok beszélni tudnának, Teremtés + evolúció = ?, Gyakran feltett kérdések című könyvei kiadónknál. (80 oldal/a4)

EsATobbiVallas