Skip to main content

Eszter könyvének magyarázata

Szerző: 
B.Ansley, Hevesi Ödön, Kevin Howard

Első kísérlet a zsidóság teljes kiirtására

Eszter könyvéről szóló bibliahű kommentárok, úgy a nemzetközi, mint a magyar könyvkiadásban igen ritkák.
Ennek az a magyarázata, hogy Eszter könyvének a teljes Írás szelle- mében történő megértése, megvilágítása csak akkor lehetséges, ha Izráelt mint Istentől kiválasztott népet látjuk. Az Ó- és Újszövetség úgy beszél Izráelről, mint akinek az egyik legjelentősebb üdvtörténeti feladata volt, van és lesz.
Könyvünk e meggyőződés alapján kíván segítséget nyújtani azok- nak, akiknek a Biblia minden betűje Istentől származó üzenet.

EszterKonyvenekMagyarazata