Skip to main content

Ez élet sötétsége

Szerző: 
Frank E. Peretti

Ef. 6.12 Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.

Az USA-ban nagy sikert aratott könyv szinte kézzel fogható és a bibliai világképpel teljes összhangban álló módon mutatja be az embereket körülvevő szellemvilágot: a démonokat és az angyalokat. Bepillantást nyerünk a szellemi harc valóságába, meggyőződhetünk az ima szükségességéről és erjéről. A regény hatására keresztények mlllióinak újult meg az imaélete. A cselekmény annyira izgalmas, hogy a legjobb krimikkel is felveheti a versenyt, a témáról pedig bátran elmondható: ilyen még nem volt!

A könyv címe talán nem sugall pozitív töltést, de biztosíthatlak, hogy jól fogod érezni magad, ha elolvasod! Az író pünkösdi karizmatikus keresztény. Nevezhetjük modern kereszténynek, vagy konzervatívnak. A lényeg az, hogy a Bibliát a maga megírt valójában igaznak vallja, hiszi és ez alapján éli életét. Ez az életének fundamentuma, azaz alapja.Ha valaki hisz Istenben, akkor hinnie kell a Bibliában is. Márpedig akkor el kell hinni az egészet, különben azt állítanánk, hogy Isten vagy viccelt, vagy tévedett esetleg túlzott. Manapság divat a Bibliából kitörölni a gonosz létezését, a csodákat, kiegészíteni egy kis Máriához imádkozással stb. A pünkösdiek számára a Biblia az alap, ami azzal szemben áll azt nem fogadják el, legyen az szent hagyomány vagy akármilyen tekintélyes ember állítása. Ezzel visszatérnek a Krisztus utáni első századok kereszténységéhez, ez most lehet modern is meg konzervatív is.

Na Peretti ilyen szemmel nézi a világot, és ilyen világképet ábrázol könyveiben is.Ha elolvasol akár csak egy evangéliumot is a bibliából (az újszövetség elején van belőle négy), akkor láthatod, hogy bizony abban szerepel a sátán, szerepelnek tisztátalan lelkek, démonok, gonosz és jó angyalok is. Peretti Ez élet sötétsége című könyvében is szerepelnek ezek a lények. Nem állítom, hogy úgy ahogy valójában léteznek, ehhez nincs elég szó róluk a Bibliában, de egy olyan képet fest le, ami igaz is lehet. A könyv egy kisvárosban játszódik, ahol a gonosz és az Isteni lények küzdelmének lehetünk tanúi. Persze az emberek sem maradnak ki a küzdelemből, hiszen a föld az embereké, ami itt történik az az emberek körül forog. Mindkét félnek szüksége van emberek közreműködésére, mindkét félnek embereket kell megnyernie, vagy a szolgálatába állítania, hogy elérje célját. A cél pedig ... nem mondom meg! :-) És végül ... ezt sem mondom meg! :-) Ha elmondanám, hogy a taxisofőr a gyilkos, nem lenne izgalmas a könyv! Nyugi, vicceltem, nem szerepel taxisofőr a könyvben. :-)

Ha nem hiszel Istenben, akkor ezt a könyvet felfoghatod sci-fi irodalomnak is. Felfoghatod olyan kitalált világnak, aminek van némi tudományos alapja. Ilyen szemmel is egy izgalmas kalandos könyv.

Ha hiszel Istenben, akkor viszont garantálom, hogy a könyv elolvasása után boldog leszel, hogy ilyen Istened van! Pál apostol így írt erről az Efézusban lévő keresztény testvéreinek:" Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben.Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok.Álljatok hát elő, körül övezvén derekatokat igazlelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába,És felsarúzván lábaitokat a békesség evangyéliomának készségével; Mindezekhez fölvevén a hitnek paizsát, a melylyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok;Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, a mely az Isten beszéde: Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért"

Ha el akarod olvasni, be kell jelentkezned! Vendégként nem látszik a letöltési lehetőség!

(Egy másik könyv ugyanettől a szerzőtől)

EzEletSotetsege