Skip to main content

Isten még mindig szól hozzánk

Szerző: 
William MacDonald

Bizonyságtételek arról, amikor a Biblia egyes versei "életre kelnek

Az Úr gyakran lehajol, hogy beszéljen az őszintén kereső lelkekkel különös új módon és váratlan igeversekkel.
Amikor ezt teszi, hangja világos a kérdéses személynek, jóllehet mások nem látják ezt a közvetlen kapcsolatot, mert nem ismerik a hátteret.
Az igevers talán teljesen kikerül az összefüggésből. Valamilyen jelentése van arra az időre és körülményekre nézve, amikor először megírták. De most eléggé rugalmas ahhoz, hogy teljesen beleilleszkedjék annak eltérő helyzetébe, aki előtt élővé válik.
Kérjük az Urat, hogy beszéljen hozzánk Szava által. Vágyakozzunk a fölbecsülhetetlen kiváltság után, hogy az univerzum szuverén Ura személyes üzenetet küldjön nekünk, egy szellemi e-mailt!
Mindenképpen engedelmeskedjünk, akármit jelent is nekünk! Ő különösen szereti engedelmes gyermekeit.

Isten meglepően sokféle módon szól az Ő népéhez. Nem hagyja magát bizonyságok nélkül, sem nem engedi az embereknek, hogy azt mondhassák, nem ismerik Őt.
 
– Isten szól az Ő Fia által (Zsid 1,1-2),
– Isten szava hallható az Ő Igéjében, a Bibliában (Zsolt 138,2),
– beszél a teremtett világ által (Zsolt 19, 2-5),
– beszél a lelkiismeret által (Péld 20,27),
– beszél a Szent Szellem által (Csel 16,6-7),
– Isten gyakran használt embereket arra, hogy átadják üzenetét (Róm 10,17),
– halljuk beszédét a természeti jelenségekben (Zsolt 29,1-9),
– Ő szól a jelek és csodák által, – egyes embereknek szólt álmok és látomások által (pl. Jób 33,14-16),
– Isten szólhat a körülmények csodálatos alakulásával,
– egyes emberek hallották Isten üzenetét angyalok közvetítésével (Mt 1,20-21),
– egy esetben beszélt egy állat által is (4Móz 22,28-30).

IstenMegMindigSzolHozzank