Skip to main content

Kérdések a Kezdethez

Szerző: 
Don Batten, Ken Ham, Jonathan Sarfati, Carl Wieland

A Teremtés Logikája
Evolúció vagy teremtés? Vagyis az élet, az ember az anyag terméke-e, vagy Isten teremtménye. Ez a kérdés 1859 óta - Darwinnak A fajok eredete című, világhírűvé vált könyvének megjelenése óta - felmerül mind a természettudományok művelőinek, mind a teológusoknak a köreiben. Az evolúció elmélete (vagyis az az elképzelés, hogy az élő az élettelenből, az élet bonyolultabb formái pedig az élet egyszerűbb formáiból a ma is érvényes természeti törvények alapján jöttek létre) már megjelenése óta komoly bírálatokat váltott ki, mégis a tudomány általános elfogadott álláspontjává vált. Az evolúció elméletével szemben a csatabárdot a tudományos kreacionizmus ásta ki, amely különösen az utóbbi negyven évben óriási munkát végzett az evolúcióelmélet ellen és a teremtés mellett szóló érvek felsorakoztatásában. Ma már egyre inkább az a helyzet, hogy az evolucionista-naturalista hit dogmatizmusával szemben egyre elfogadottabbá válik a teremtésnek mint alternatívának az elmélete. A kreacionista irodalom alapvető művei elsősorban angolul jelentek meg. Miután hazánkban is egyre növekvő érdeklődés van a tudományos kreacionizmus iránt, örömmel kell üdvözölnünk minden olyan könyvet, amely a magyar közönség számára is hozzáférhetővé teszi a kreacionista elgondolásokat. A Don Batten szerkesztésében megjelent Kérdések a Kezdethez című könyv (és különösen annak kibővített német változata) rendkívül sokoldalúan és a legújabb eredményeket is figyelembe véve látja el ezt a feladatot. Megjelenése hiányt pótol a magyar könyvpiacon, ezért mindenkinek figyelmébe ajánljuk, aki szeretne kiszabadulni a tudomány köntösében megjelenő materialista-ateista világnézet eszmei szorításából.
Dr. Jeszenszky Ferenc okl. fizikus
az MTA Kutatászervezési Intézetének ny. főosztályvezetője

KerdesekAKezdethez