Skip to main content

Közelgő lódobogás

Szerző: 
Billy Graham

Fölveti a hívők nagy kérdését: Ha a Messiás már eljött, miért olyan gonosz a világ?
A zsidók kérdése így szól: Ha a világ olyan gonosz, miért nem jön a Messiás?
A zsidók a Messiás eljövetelét várják, a világ sorsának helyreállítására, a keresztyének Krisztus visszajövetelét.
Az evangélista hívja az olvasókat Krisztus elfogadására. Graham egész lelkületével, és az evangelizációs életművével kér, könyörög, bíztat, bátorít, sürget, hogy elfogadjuk Jézust személyes Megváltónknak és életünk Urának. Szól azokhoz is, akik félnek, hogy nem tudnak önerejükből hívő életet élni. Ezeket bátorítja, hogy Krisztus meg fogja erősíteni őket napról-napra és pillanatról pillanatra, "mi egyebet kívánhatnál, kérhetnél vagy remélhetnél, minthogy a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veled örökre?" - kérdi az aggodalmaskodót.
Billy Graham a stílus mestere. Ez a könyve magasszintű irodalmi stílust képvisel. Kifejezései választékosak, szónokiasak, nem egyszer rejtett gondolatok hordozói. Ebben a könyvben sok újságírói és politikai fordulatot használ. Üzenete ugyanakkor mélyen bibliai.
Ez a könyv messze túlmutat a hívők érdeklődési körén. Olyan egyetemes problémákat vet föl, amelyek kihatásukban az egész emberiség életét és planétánk öko-szisztémáját érinti. Ebből a szempontból a nem hívők érdeklődésére joggal számot tart. Bibliai és hívő szempontból a könyv a föld atmoszféráján is túlnő: kozmikus események bemutatója. Hívő és nem hívő egyformán érdekelve van ezekben a problémákban. Politikai és társadalmi rendszerek, kapitalizmus, szocializmus, nemzetiségi, nyelvi, kulturális különbségek, kontinensek, országhatárok nem választhatnak el bennünket abban, hogy bolygónkon fönn akarjuk tartani az emberi, állati, növényi életet, a klímát, a folyókat és a tengereket. Ezért érdemes összefognunk.(135 oldal/A4)

KozelgoLodobogas