Skip to main content

Krisztus hét szava a kereszten

Szerző: 
G.R.Brinke

Szembetűnő Jézus lelki nyugalma szenvedéseiben. Aki életét az Atya kezében tudja, nem fél a gonosztól, még ha "a halál árnyékának völgyében is jár" (Zsolt 23,4). Ezt a lelki nyugalmat élvezte a három férfi a tüzes kemencében és Dániel az oroszlánok vermében. Aki Jézushoz hasonlóan az Atya akaratát cselekszi és bízik az Úrban, az a legnagyobb szenvedésben is részese lesz ennek a nyugalomnak, örömmel mondjuk el akkor a Zsoltáríróval a dicséretet: "Ha elfogyatkozik is testem és szívem: szívemnek kősziklája és az én örökségem Te vagy ó Isten mindörökké" (Zsolt 73,26)! (12 oldal)

KrisztusHetSzavaAKereszten