Skip to main content

Más Jézus, más lélek, más evangélium

Szerző: 
Szalai András

- Kézikönyv -
Már olyan régóta vártunk erre a könyvre, hogy már nem is tudom az idejét...
Talán tíz éve ígérte a kiadó, hogy jön, jön... de a szerző nem tudta abbahagyni a könyv anyagának a gyűjtését. Mindig jött valami új tantétel vagy plusz tévtanítás, amit nem lehetett kihagyni ebből a kézikönyvből!
De most kész és mától már nálunk kapható!
A kézikönyv fő témája a hit védelme olyan vallási irányzatok tanaival szemben, amelyek önmagukat az igazi kereszténységnek tekintik, ugyanakkor tagadják a kereszténység egyetemes hitvallásait, a katolikus, ortodox és protestáns egyházak teológiai közös nevezőjét. A kézikönyv új utat kíván mutatni egy felekezetközi teológiai apologetika irányába, amelynek fókusza a keresztény egyház tagjainak, valamint a keresőknek a védelmére, illetve a könyvben ismertetett irányzatok tagjainak evangelizációjára irányul.
Az új megközelítés alapja az egyház ókori tanításának és lelkiségének újrafelfedezése, a keresztény hit lényegét megfogalmazó apostoli és patrisztikus hagyománynak a mai napig tartó folyamatossága, és ennek mint írásértelmezési vezérfonalnak a jelentősége az alapvető hitbeli témákban. A kézikönyv ezért a hamis tanok örök problémájának kezelésére a tipikus protestáns hitvédelmi művek bibliai reflexióin túl a hermeneutikát és a patrisztikát is bevonja. Ezzel pedig nemcsak az "eretnek" rendszerekkel szemben, hanem egyes protestáns lelkiségi irányzatok számára is pozitív inspirációt tud nyújtani.