Skip to main content

Meg van írva

Szerző: 
Werner Gitt

- A Biblia igaz volta és tekintélye könyv -
Néhány fejezetcím:
A Biblia igaz volta és tekintélye;
A Biblia és a 20. század természettudománya;
A Biblia nyelve és a szöveghűség;
Beteljesedett próféciák és a matematika

MegVanIrva