Skip to main content

Miért várjak?

Szerző: 
Marco Distort

Fiatalok és egyedülállók nemcsak a házasságkötésük kapcsán találkoznak a szexualitással, hanem már jóval korábban. A szex (sex) ugyan égető téma, de már kissé lerágott csont. Mégis fontos, hogy éppen ezen a téren szilárd lelki-szellemi meggyőződésre jussunk.
Mit tanít a Biblia a szexualitásról? Miként bánjon a házasság nélkül élő hívő keresztény az érzéseivel? Mit kezdjen a kísértésekkel és beteljesületlen vágyaival? Mikor cselekszik helytelenül, sőt vétkesen?
Két ellentétes bibliai példán keresztül világít rá a szerző a szexuális kísértésben való megállás, illetve elbukás lehetőségére. Hogyan győzhetett József? Miért hódolt be a bűnnek Dávid?
A szerző tárgyilagosan tár fel hazugságokat és igazságokat, megválaszol kérdéseket, miközben újra meg újra bátorít a Szentírás mércéjéhez való igazodásra.

MiertVarjak.jpg