Skip to main content

Szeretetre teremtve

Szerző: 
John és Agnes Sturt

Az élet egy utazás az érettség felé vezeto úton. A teljesség és érettség nem jön automatikusan. Személyes erofeszítés, intellektuális, érzelmi és szellemi növekedés eredménye, mely néha fájdalmas, ám mindig gyümölcsözo. Ez a folyamat magában foglalja az egészséges énkép kifejlodését is. Az egészséges énkép jó ugródeszka az életben, melynek hiánya ugyanakkor hátrányt jelent. Amint tudatossá vált bennünk személyes utazásunk és néha másokhoz is csatlakoztunk hosszabb-rövidebb idore útjuk során, elhatároztuk, hogy utánajárunk, melyek azok a tényezok, amelyek segítik, illetve hátráltatják a jó önértékelés kifejlodését.
John Powell, a jól ismert író mondja: "Az egészséges énkép a legnagyobb pszichológiai érték, amivel rendelkezhetünk." Nagyobb kincs, mint a gazdagság, a siker vagy akár az egészség. Ha valakinek jó az énképe, el tud feledkezni önmagáról, és oszinte szeretettel és figyelemmel tud mások felé fordulni. Nem kell bizonyítania semmit: tudja, hogy kicsoda. Ürességét nem kell kitöltenie teljesítményekkel vagy anyagi dolgokkal. Amikor elér valamit, az azért van, mert hisz abban, amit tesz, és nem azért, mert saját értékét akarja vele bizonyítani. A dolgokat használja, az embereket szereti. Inkább a "lenni", s nem annyira a "tenni" kérdése foglalkoztatja.
Akinek azonban rossz az énképe, az állandó fájdalmat hordoz magában, mely önközpontúságot eredményez. Ezért aztán nehezen tud elfeledkezni önmagáról. "Sokan néma kétségbeesésben élik az életüket." A sikert és az anyagi javakat általában azért keresi, hogy ezzel is megerosítse identitását és értékét. Hajlamos rá, hogy szeresse a tárgyakat és használja az embereket. Nehezen tud mély kapcsolatokat kiépíteni. A helyes önértékelés hiányzó érzését különféle dolgokkal próbálja pótolni, pl. élvezetekkel, alkohol- vagy drogfogyasztással, szórakozások hajszolásával vagy munkamániával. Az önértékelés hiánya miatt zárkózottá válik. Inkább a "tenni", s nem annyira a "lenni" kérdése foglalkoztatja.
A helyes önértékelés felé vezetŐ út
A helyes önértékelés kifejlodése nem megy máról holnapra. Egy utazáshoz hasonlíthatnánk. Ez a könyv azon meggyozodés alapján íródott, hogy a helyes énkép alapvetoen fontos az egészséges élethez és a tartalmas kapcsolatokhoz. A magunk és mások életélményeibol felismertük ennek az igazságát, amint megosztottuk egymással tapasztalatainkat. Nagyon sokszor kiderül, hogy a problémák gyökere az önbecsülés hiányára vezetheto vissza. Amikor azonban megtaláljuk az okot, és elindul a fejlodés az önértékelésben, javul az életminoség, és javulnak a kapcsolatok is. Meggyozodésünk, hogy a helyes énkép az Istennel való kapcsolatban gyökerezik. A Biblia megerosíti, hogy Isten számára egyenként, mindannyian nagyon fontosak és értékesek vagyunk. Az Ő képmására teremtettünk, szeretetének középpontjában állunk, és értékesek vagyunk számára. Meg kell tanulnunk úgy szeretni és értékelni magunkat, ahogy Ő szeret és értékel minket. Amikor tudatára ébredünk, hogy Isten feltétel nélküli szeretetének középpontjában állunk, nem fogjuk többé értéktelennek érezni magunkat. Amikor felfedezzük igazi identitásunkat Krisztusban, elkezdhetjük életünket Isten fiaiként élni. Az életben azonban mégsem az egészséges önértékelés kifejlesztése a legfontosabb cél, hanem Krisztus megismerése. De a jó önértékelés segítségünkre van abban, hogy megtaláljuk önmagunkat, és azzá váljunk, akivé Isten akarja, hogy váljunk. Segít, hogy jó kapcsolatokat tudjunk kiépíteni az emberekkel, és Istennel is. Az önértékelés fejlodése szerves része életünknek.
A könyv különbözo szinteken vezet át minket. Az I. részben meghatározzuk, mi a jó, és mi a rossz önértékelés. Beszélünk az alacsony önértékelés következményeirol, valamint az önbecsüléshiány leplezésére gyakran használt kompenzáló magatartásformákról. Azután áttekintjük, hogyan fejlodhet az önértékelésünk, valamint megnézzük azokat a hatásokat, melyek azt jó, illetve rossz irányba befolyásolják. A II. részben a pozitív önértékelés növekedésének lépéseit vázoljuk fel.
(A könyvhöz tartozik egy munkafüzet is)

SzeretetreTeremtve