Skip to main content

Szülői hivatás

Szerző: 
dr. Ross Campbell

A gyermeknevelésben gyakran két véglet érvényesül: teljes engedékenység vagy vasszigor.
A nagy sikerű szerző nem könnyű, de járható középutat mutat. Meggyőződése, hogy gyermekünknek elsősorban nem prédikálni kell, hanem életünkkel és tetteinkkel példát mutatni, s akkor magáévá fogja tenni erkölcsi elveinket és világnézetünket.

SzuloiHivatas.jpg