Skip to main content

Üdvösség Isten kegyelméből

Szerző: 
C.H. Spurgeon

Charles Haddon Spurgeon (1834-1892), a "prédikátorok fejedelme" 16 éves korában nyert új életet Jézus Krisztusban. Fiatal élete egész hevével kezdett Krisztusról bizonyságot tenni. Igehirdetése már szolgálata kezdetén olyan nagy hatással volt az emberekre, hogy Londonban nem volt megfelelő épület ekkora tömeg befogadására. Ezért felépítették a 6000 férőhelyes "Metropolitan Tabernacle" imaházat, ahol Spurgeon rendszeresen hirdette az evangéliumot és mélyreszántóan fejtegette a Szentírás titkait. Semmiféle teológiai kiképzésben nem részesült. Egyedüli tankönyve a Biblia volt.
Spurgeon híven követte igehirdetésében a Szentírást, amelyet őszinte átéléssel ismertetett hallgatóival. Prédikációit sok példával fűszerezte, sőt még a nemes humor sem hiányzott soha abból.
Igehirdetései és könyvei sok kiadásban és sok nyelven jelentek és jelennek meg

Udvosseg