Skip to main content

Uram, taníts minket imádkozni!

Szerző: 
George André

Jézus Krisztus egyik tanitványa miután látta Mesterét imádkozni, kéréssel fordult hozzá: Uram taníts minket imádkozni! A világon több ezer bibliaiskola, teológiai tanintézet működik, ahol elsősorban prédikálni tanítják a hallgatókat, de nincs egyetlen intézmény sem, ahol imádkozni tanítanának. Pedig nem volt az Úr Jézusnak egy tanítványa sem, aki kérte volna Őt, hogy tanítsa meg prédikálni. Helyesen imádkozni csak Jézus Krisztustól lehet megtanulni, de a kérdés : hogyan? (29 oldal/a4)

UramTanitsMinketImadkozni