Skip to main content

Válaszok

Szerző: 
Josh McDowell, Don Stewart

a keresztyén hitet vizsgáló nehéz kérdésekre
Miért olyan különleges könyv a Biblia?;
Nem változott-e meg az Újszövetség, hiszen a történelem folyamán annyiszor másolták?;
Hogy hiheti el valaki a Jézus életéről szóló újszövetségi beszámolót, mikor azt jóval Krisztus halála után írták?;
A Bibliát olyan sokféleképpen magyarázzák. Miért éppen neked higgyek?;
Hogyan hihetünk egy olyan Bibliának, amely tele van ellentmondásokkal?;
A legtöbb ember szerint nem Mózes írta a Biblia öt könyvét. Akkor ki?;
Hogyan írhatta Mózes a Mózes ötödik könyvét, ha az a haláláról is beszámol?;
Igazolja-e a régészet a Bibliát? A régészeti felfedezések mennyiben támasztják alá a bibliai eseményeket?;
Hogyan kapcsolódnak a holt-tengeri tekercsek a bibliakritikához?;
Mindannyian azt mondjátok, hogy a zsidó nép mai léte objektíven bizonyítja, hogy a Biblia igaz. De miért?;
Miért hivatkoznak a keresztyének mindig a beteljesült próféciákra, amikor a Biblia isteni ihletettségét akarják bizonyítani?;
Mik az apokrif iratok? Miért nem találhatók meg ezek a protestáns Bibliákban?;
Istennek mondta-e magát Jézus? Ha igen is, miért higgyem el?;
Egyik barátom szerint Jézus sohasem létezett. Mit gondolsz?;
Az evangéliumok nem mondanak ellent egymásnak abban a kérdésben, hogy mikor feszítették meg Krisztust?;
Honnan tudjuk, hogy Jézus feltámadt a halálból?;
Hogyan maradhatott Jézus három nap és három éjjel a sírban, ha pénteken feszítették keresztre, és vasárnap támadt fel?;
Mivel magyarázhatók a feltámadás történetében található ellentmondások?;
Te elhiszed, hogy Jézus szűztől született?;
Nincsenek olyan jogos kifogások a szűztől való születést illetően, amelyek a mai ember számára elfogadhatatlanná teszik azt?;
Jézus nemzetségtáblázata Máté és Lukács evangéliumában is megtalálható. A kettő nem mond ellent egymásnak?;
Miért Jézus az egyetlen út, amely Istenhez vezet?;
Honnan tudod, hogy van Isten?;
Honnan származik Isten? Mit csinált, mielőtt megteremtette a világot?;
Az Ószövetség Istene nem a gyűlölet Istene-e, míg az Újszövetség Istene a szeretet Istene?;
Mi a Szentháromság? A keresztyének három Istent imádnak?;
Miért különböznek a bibliai csodák a csodás eseményekről szóló többi beszámolótól?;
A bibliai csodák bűvésztrükkök voltak, melyekkel becsapták az egyszerű, primitív embereket?;
Hogyan lehetségesek a csodák?;
Márk és a másik három evangélium között nincs-e ellentmondás abban, hogy Péter hogyan tagadta meg Jézust?;
Mivel magyarázod, hogy Júdás a Máté 27:5 szerint felakasztotta magát, az Apostolok Cselekedetei 1:18 szerint pedig "fejjel lezuhant, [és] kettészakadt"?;
Nem követett el hibát Máté, amikor Jeremiásnak tulajdonított egy próféciát, amely valójában Zakariástól származik?;
Hogyan fért be a bárkába az összes állat?;
Az egyes állatfajokból hány ment be a bárkába?;
Hogyan lehet elhelyezni a Biblia világképében a dinoszauruszokat és a többi kihalt állatot?;
Te tényleg elhiszed Jónás és a nagy hal történetét?;
Honnan szerzett magának feleséget Kain?;
Összeegyeztethető-e a Bibliával az evolúció elmélete?;
A teremtés napjai huszonnégy órából álltak, vagy hosszú időszakok voltak?;
Nem tartalmaz a Biblia a tudománynak ellentmondó kijelentéseket?;
Mi a véleményed a keresztyénséggel szemben álló nézetekről, például az agnoszticizmusról, az ateizmusról és a humanizmusról?;
Alapjában véve nem ugyanazt tanítja minden vallás?;
Mi a különbségek a keresztyénség és a keleti vallások között?;
Hogyan keletkezett az iszlám?;
Melyek az iszlám hitelvei?;
Összeegyeztethető-e az iszlám a keresztyénséggel?;
Mi teszi hitelessé a keresztyének megtérését? Nem lehet-e pszichológiai magyarázatot adni rá?;
Milyen reménységet nyújt a világnak a keresztyénség?;
Hogyan térhetek meg?;
A keresztyénség egy mankó?;
Miért térjek meg? A legnagyobb képmutatók az egyházban vannak.;
Mi a helyzet azokkal, akik még sohasem hallották az evangéliumot?;
Ismerek embereket, akik nagyon vallásosak és egészen őszinték, de nem keresztyének. Ugye Isten el fogja fogadni őket?;
Ha a keresztyénség olyan nagyszerű, akkor miért olyan kevés a keresztyén?;
Ésszerű dolog hinni a keresztyénségben, vagy az egész csak egy vágyálom?;
Semmit sem számítanak a jó cselekedeteim? Isten nem fogad el, ha jóra törekvő emberként éltem?;
Bizonyítható-e a keresztyénség igazsága?;
Nem vádolhatók a keresztyének körkörös érveléssel?;
Számít-e, hogy miben hiszek?;
Ha Isten jó, miért engedi létezni a gonoszságot?;
Tényleg Krisztus halotti leple a torinói lepel?;
Mózes első könyvének első és második fejezete nem két különböző teremtéstörténetet tartalmaz?;
(145 oldal/a4)

Valaszok