Skip to main content

Watchman Nee bizonyságtételei

Szerző: 
Watchman Nee

Kínában élt keresztyén igehirdető, kiváló bibliaértelmező volt.
A könyv tartalma: A szellemi keresztyén ember I.II.III. kötet;
A gyülekezet imaszolgálata; Imádkozzunk; Krisztus gyülekezeteinek igazhitűsége;
Nee bizonyságtételei;
Kit küldjek el?

watchmanneebizonysagtetelei.jpg