Skip to main content

A győzedelmes egyház

 Meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára.  Filippi levél 1, 6.

 Ilyen a keresztyén szív! Boldog örömmel Istennek ad hálát azért, hogy mások is az evangéliom közösségébe jutnak. Jóreménységben van azok felől, akikben elkezdődött a hit. Üdvösségük ügyét magáévá teszi. A magáénak sem örül jobban és nem győz érte hálát adni az Istennek. Szüntelenül azért könyörög, hogy hadd lásson magával együtt minél többeket eljutni az evangéliom közösségére, abban megmaradni, e hitben s reménységben tántoríthatatlanul járni, ama boldog napig, mikor Jézus Krisztus kipótolja és tökéletessé teszi minden fogyatékos hiányunkat.
 Így önti ki a kegyes apostol szívének, lelkének hitbeli gyümölcseit. Ég az örömtől, mikor látja, hogy az evangéliomot egyre szélesebb körben ismerik meg, fogadják be. Szíve színig szeretettel egyháza iránt s embertársainak nem tud Istentől felségesebbet kívánni, mint azt, hogy abban azok is részesedjenek és megmaradjanak. Ilyen drága kincsnek érzi, hogy az ember bírhatja és megtarthatja Isten igéjét.

 Éreztesd ellenségeiddel,
 Kik nem ismernek téged,
 Hogy nekik is kegyelmeddel
 Ajánlasz üdvösséget.
 Térítsd meg őket, hogy velünk,
 Kik téged híven tisztelünk,
 Csak tebenned bízzanak.