Skip to main content

A káté

    Legyen gondod a felolvasásra, az intésre és a tanításra.    Timotheusi első levél 4, 13.

    Tanácsolom, hogy ne vitázzunk mindenféle titokzatos és elrejtett dolgon, hanem maradjunk meg egyszerűen Isten  igéjében, kivált a kátéban, mert ez az egész keresztyénség igazi rövid velejét és a legfőbb hittételeket foglalja össze. Hiszen a tízparancsolatot maga Isten adta, a miatyánkra maga Krisztus tanított meg s a hiszekegyet a Szentlélek fogta össze helyes rövidséggel. Az ember azonban megveti, mint hitvány csekélységet, mivelhogy gyerekeknek kell azt naponta felmondani. Pedig a káté igazi laikus-biblia. Benne van a keresztyénség egész lényege; amelyet minden  keresztyénnek feltétlenül tudni kell az üdvösségre.  A káté a legtökéletesebb tanítás. Ne is hagyjunk fel vele, hanem prédikáljuk mindenkor. A gyülekezeti nyilvános prédikáció is mind ehhez igazodjék s reá vonatkozzék. Szinte azt szeretném, ha naponként ezt prédikálnák, - egyszerűen felolvasnák.

         Jövel Szentlélek Isten,
         Tarts meg minket igédben;
         Ne legyünk sötétségben,
         Maradjunk igaz hitben.