Skip to main content

A nagy viaskodás

    És lőn az égben viaskodás: Mihály és az ő angyalai viaskodnak vala a sárkánnyal; és a sárkány is viaskodik vala és az Ő angyalai.
    Jelenések könyve 12, 7.

    Ugyanennek a harcnak kell végbemennie e földön a látható egyházban is: Ezt a harcot nem az angyalok vívják, hanem a keresztyének, akik hitükkel Krisztus országának polgárai. Harcolnak pedig az ördöggel, aki a világot elhiteti. Nincs a földön más harc, csak ez az egy. E harc fegyvere nem páncél, kard, dárda, puska, vagy testi erő, hanem az ige egyedül. Ahogy olvassuk is: "És ők legyőzték azt az ő bizonyságtételük beszédével." E bizonyságtétellel, vagyis az ige hirdetésével és megvallásával verik le az ördögöt, mikor közéjük akar lopakodni; hogy kibuktassa őket üdvösségükből: itt a hitből, ott a szemtől-szemben való látásból.

Minket kísértetbe ne vígy;
A sátán gonosz és irigy,
Tőrébe csal, de adj erőt,
Hogy bátran visszaverjük őt.
Fegyvert kezűnkbe Lelked ád
S nyerünk győzelmi koronát.