Skip to main content

A szegények evangélioma

   A vakok látnak és a sánták járnak; a poklosok megtisztulnak és a siketek hallanak; a halottak feltámadnak és a szegényeknek evangéliom hirdettetik. Máté 11, 5.

  Jól jegyezzük meg és hirdessük mindenfelé, hogy Krisztus olyanok nyomorúságán akar segíteni, akiken a világ minden hatalma se tudna segíteni. Mert ugyan hol van az a híres doktor, aki a vakot látóvá, a poklost tisztává tudta volna gyógyítani. Aminthogy prédikátor sem akadt még, aki a szegényeknek evangéliomot tudott volna hirdetni, vagyis aki a megkeseredett, szorongó lelket önmagával tudta volna megvigasztalni s a szomorú szív fuldokló fájdalmát örömre tudta volna váltani.
  Mert csak egy örömhír van; az, hogy Krisztus megfizetett bűneinkért, s szenvedésével megváltott az örök haláltól. Az Ő országa és tiszte az, hogy a szegényeknek az evangéliomot hirdesse. Ezekhez jött, nem pedig a gőgös "szentek"-hez, akik nem tartják magukat bűnösnek s úgy érzik, hogy erre nem szorulnak.

Csüggedt hívek, ne féljetek,
Erősödjék meg lelketek;
Viduljon föl bús orcátok,
Szabadító jön hozzátok.