Skip to main content

A szeretet - háromágú villa

Áldjon meg téged az Úr, és õrizzen meg téged! (4Móz 6,24)

Krisztus mondja: "Én vagyok az az élõ kenyér, amely a mennybõl szállt le: ha valaki eszik ebbõl a kenyérbõl, élni fog örökké." (Jn 6,51)

 

Szeretõ Mennyei Atyánk! Töltsd el szívünket a te szereteteddel!

Akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. (Fil 2,2)


Ha belegondolunk, hogyan is éljük meg természetes emberi szeretetérzésünket az életünkben, és merre is, kire is irányulhat az ember szeretete, talán azt mondhatjuk, a szeretet olyan, mint egy háromágú villa vagy olyan tûz, melynek három lángnyelve van. A helyénvalóan megélt emberi szeretet egyszerre irányul magunkra, embertársainkra és Istenre. De vigyázzunk! Önmagunk szeretete véletlenül sem felfuvalkodott önimádatot jelent, hanem az Isten kegyelmét elfogadó, bûnbocsánatában megnyugvást találó ember önmagával kialakult jó viszonyát jelzi, mely a vétkes óember megtagadásából és a megtért újember elfogadásából fakad. Aki azonban tévesen értékeli önmagát, magának tulajdonítja képességeit és tehetségét, az ellenkezõ végletbe esik, és ez a szeretet már rég nem az önmagával való helyes viszony, hanem gõgös önhittség, nárcizmus. Hasonlóképpen el lehet tévelyedni a másik két szeretetérzés megtévesztõ kísértéseiben is: hiszen ha valaki szeretetét kizárólag másokra árasztja, az nem igazi emberszeretet, legfeljebb rajongás. És aki azt hiszi, hogy szeretetével csakis Isten felé kell fordulnia, és minden mást figyelmen kívül hagy, az téved talán a legsötétebb tévútra: szeretete már rég nem Isten-szeretet, hanem pusztító fanatizmus. E háromféle, helyesen megélt szeretetérzésnek tehát egységben, egymást kiegészítve és egymást táplálva kell mûködnie, hogy az ember igaz hitbõl fakadó, egészséges és teljes szeretettel törekedhessen Isten akaratának betöltésére.

A szeretet soha el nem múlik. (1Kor 13,8a)

Szeretõ Urunk! Ne engedd, hogy elborítsa lelkünket a gonosz indulat! Szentlelked hatalmával tápláld szívünkben a te szeretetedet. A te szereteted éltet minket, Urunk. Jöjj, szeretõ Atyánk, és vedd hatalmadba szívünket, hogy másoknak is továbbadhassuk mindazt, amit tõled kaptunk. Ámen.