Skip to main content

A szeretet szabaddá tesz

A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem! (Zsolt 51,19b)
Azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem elõkelõk, sõt lenézettek; és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket; hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe elõtt. (1Kor 1,28-29)

Igéd örök világosságával oszlasd el bennünk a hitetlenség sötétségét, és téríts vissza tévelygéseinkbõl a te örök békédhez!

Olyanok voltatok, mint a tévelygõ juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselõjéhez. (1Pt 2,25)

Az isteni kegyelem lehetõsége minden ember számára megadatik, éppúgy, ahogy a Nap is válogatás nélkül árasztja melegét igazakra és bûnösökre egyaránt. A kérdés az, hogy az ember hogyan dönt, és tudja-e vállalni döntésének felelõsségét: elfogadja vagy nem fogadja el. Isten felõl azonban változatlanul és töretlenül hangzik a hívó szó. Talán nincs magasabb rendû szeretet annál, ha tiszteljük a másik teljes szabadságát, és hagyjuk, hadd éljen szíve szerint, hogy megtapasztalja és átélje szabad döntésének minden következményét, és képesek vagyunk türelemmel és békével várni, hogy a szeretett lény, aki elment, egyszer talán visszatér. Ezzel a szeretettel szeret bennünket az Isten, és bõséges áldásának jele, hogy megtéríti az embereket. A "megtérít" jelentheti azt, hogy Isten olyan megrázó, megmagyarázhatatlannak és igazságtalannak tûnõ, sokszor tragikus sorshelyzetbe hoz, amelyben dönthetünk és választhatunk, hogyan alakuljon további sorsunk. Vagy megtérhet valaki embertársainak személyes hatására is. Isten igéjének olvasása is eredményezhet gyökeres változást az ember életében. Felmérhetetlenül sokféle módon megtörténhet a megtérés mozzanata, de tudnunk kell, hogy ez mindig Isten kegyelmének, a Szentlélek munkájának eredménye. Azonban ebben a megtérítésben az ember mégsem passzív szereplõ. A Szentlélek ugyanis szüntelenül munkálkodik - de döntenie az embernek kell.

Aki Istent szereti benned, úgy õriz meg, hogy elenged; aki csak önmagát szereti benned, úgy veszít el, hogy görcsösen ragaszkodik hozzád. (Simon András)

Mennyei Atyánk, aki magad vagy a szeretet, tisztíts meg minket Jézus vérével minden tisztátalanságtól, mely tõled elválaszt! Ámen.