Skip to main content

Add, hogy meghalljuk ma is teremtő és hívó szavadat!

Jézus megfogta a gyermek kezét, ezt mondta neki: "Talitha kúmi!" - ami azt jelenti: "Leányka, neked mondom, ébredj fel!" A leányka pedig azonnal felkelt és járkált, mert tizenkét éves volt már. Mk 5,41-42

Hogy Jézus ezt meg tudja tenni, ahhoz Isten egyszülött Fiának kell lennie. Mert Isten Fiaként szeretete számára nincs lehetetlen. Jézus szava teremtő erejű. Hisz ő a teremtő Ige, amely által minden lett. Legyen világosság: És lett világosság. Ilyen az isteni ige ereje. És Jézus emberi életében is: szavai "működnek", mint a mindenható szeretet. Jézus mondja: Effata, és hall a süket. Jézus mondja: Légy tiszta, és eltűnnek a leprás fekélyei. Jézus mondja: Talitha kúmi, és felkel a halott. Jézus mondja: Lázár jöjj ki, és kijön Lázár a sírból. Ez a teremtő, működő szó hangzik el az utolsó vacsorán - és azóta minden úrvacsorai istentiszteleten - is: Ez az én testem, ez az én vérem. És testté lett a kenyér és vérré a bor. Mert szól ma is hozzánk Isten Fia!

Akármit akar mondani az ember, mindig csak egyetlen szó van kifejezésére, egyetlen ige megelevenítésére s egyetlen jelző meghatározására. Az embernek addig kell keresni ezt, amíg csak meg nem találja. (Guy de Maupassant)

Uram Jézus Krisztus! Te, akinek hatalma van mennyen és földön, aki győzelmet arattál még a halál felett is, kérlek, szólíts meg minket akár csak egy szavaddal is! A mai világban olyan nagy a zaj, hogy néha képtelenség csendre találni. Tudom, ha odamegyek oltárodhoz, akkor ott megtalálhatom mindazt, ami mindennapjaimra balzsam, amit nem lehet csak akárhol keresni, és akárhol találni. Add, hogy kitartó legyek annak a "szónak" a keresésében, amit személy szerint nekem címzel, amit csak az én fülembe akarsz suttogni. Ámen.