Skip to main content

Add, hogy mi is egyszer megláthassunk téged!

Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket, ragyogtassa orcáját mireánk!

 Hogy megismerjék utadat a földön, szabadításodat minden nép között! Magasztaljanak a népek, ó Isten, magasztaljon minden nép! Örüljenek, ujjongjanak a nemzetek, mert igazsággal ítéled a népeket. Magasztaljanak a népek, ó Isten, magasztaljon minden nép! Meghozta termését a föld, megáld bennünket a mi Istenünk. Áldjon meg minket az Isten, Mind e világ félje őt!

 Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön-örökké. Ámen.

 Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket, ragyogtassa orcáját mireánk! (Zsolt 67)

 Krisztus mondja: Aki lát engem, az azt látja, aki elküldött engem. (Jn 12,45)

 - Miért örülsz annyira ennek a postásnak? Hisz olyan goromba tud lenni!
 - Az lehet, de most levelet hoz a szerelmemtől! Mi mit látunk meg egy postásban? Egy közalkalmazottat? Egy embert, aki mindig akkor jön, amikor eszünk? Egy embert, akit a kutyák folyton megugatnak? Egy tisztségviselőt, akinek illik borravalót adni, és nagyot köszönni neki az utcán? Vagy meglátjuk benne a küldeményt, a csomagot, a levelet, a képeslapot? Sőt azt, aki ezt küldte nekünk? Jézusban volt, aki a főpapot látta. Volt, aki a hadvezért. Volt, aki a királyt. Azok az igazán boldogok, akik meglátják mögötte a Feladót.

 Iparkodjál látni! Bekötött szemmel senki sem járhat egyenesen. (Eötvös József)

 A hit valóság az emberi történelem minden egyes szakaszában. Nem valami jelenség a többi mellett, hanem központi jelenség az ember személyes életében; ezért nyilvános is meg rejtett is. Általános és konkrét, változékony és mindig ugyanaz. (Paul Tillich)

 Ó, Isten, mennyi fájdalomban van részem ebben az időben! A keskeny út, amely a menny felé vezet, szomorúsággal van tele. A pokol félelmét és kínját érzem, de szívemnek állhatatosnak kell lennie. Csak Jézus nevét kell hívnom, aki még a mérhetetlen fájdalmat is könnyű ködként tudja szétoszlatni. Bár tikkadjon el testem és lelkem, ó Jézusom, te enyém vagy és én a tied. Hűséges szavad és végtelen szereteted, amely változhatatlan, megtartja, amit ígért nekem. Örömmel tölti el lelkemet. A haláltól való félelmet és a sír borzalmát is enyhíti. Ha szükség és gond is tör rám mindenfelől, Jézus lesz a kincsem és gazdagságom. Tartsd meg szívemet hitben, neked élek és neked halok. Jézus, vigaszom, hallgasd meg könyörgésem, ó, Megváltóm, bárcsak már nálad lehetnék. (Bach: 3. kantáta, 1., 3., 4., 6. tétel)

 Mennyei Atyánk! Add, hogy meglássuk Jézusban, minden tettében, minden szavában, a te szeretetedet. Add, hogy Jézust szeretve téged szeressünk! Őt követve téged kövessünk! Ámen.