Skip to main content

Áldozat

    Isten előtt kedves áldozat: a törödelmes lélek.    51. zsoltár 19.

    Milyen kedves ígéret az, - ha hinni tudjuk, hogy a mi nyomorúságunk Isten előtt Kedves áldozat. Istennek tetszik az, ha mi igéjéért szorongattatást szenvedünk. Ez a legfőbb áldozat. De itt nem hálaáldozatról van szó, hanem arról, hogy a töredelem a legnagyobb áldozat; mert megöldökli az ó-embert. Amikor prédikálok, az Úristen dicséretére teszem - reggeli és estvéli áldozatul. Mert szereti az Isten, ha Róla prédikálnak. Fő-fő áldozat ez is: Hiszen, aki helyesen prédikál, Istent dicséri. Akit pedig ezen felül börtönbe is vetnek, az elvégezte a másik áldozatot is. Nyomorúságunk és szenvedésünk tehát tetszik Istennek s egyenlőnek veszi ezer áldozattal. A töredelmes lélek nagyobb áldozat; mint az egész levitai szolgálat. Igen, ha valaki hiszi!

         Él Isten az égben!
         Légy jó reménységben,
         Meggyötört szívem!
         Bár zápor módjára
         Hull könnyeid árja,
         Véd, áld Ő híven.
         Meglássad, könnyhullásod
         Összeszedi tömlőjében -
         Él Isten az égben!