Skip to main content

Az Élet víze

Ha megtérsz Istenedhez, az Úrhoz, akkor jóra fordítja sorsodat, és könyörül rajtad. (5Móz 30,2-3)

Jézus így szólt az asszonyhoz: "Leányom, a hited megtartott téged: menj el békességgel, és bajodtól megszabadulva légy egészséges." (Mk 5,34)

Teremtõ Istenünk! Te vagy a kezdet és a vég. Jöjj közénk Szentlelkeddel, és teremtsd újjá bûnbeesett lelkünket! Tisztíts meg minket mennyei fényeddel, és vezess bennünket az örök élet vizének forrásához! Ámen.


A trónuson ülõ ezt mondta: Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. (Jel 21,5-6)

Minden élet megteremtõje, fenntartója és beteljesítõje a Teremtõ Isten. Létünk belõle ered, és ahogy Pál apostol mondja: Õbenne élünk, mozgunk és vagyunk. Jelen van minden láthatóban és láthatatlanban, az univerzum leghatalmasabb csillagaitól az élõvilág számtalan életformáján át a legparányibb atomban is. Õt nem találhatjuk meg, mint egyet a létezõk közül, nem láthatjuk, érzékeinken túl van, hiszen õ minden létezõnek az alapja. Õ a lét végtelen hatalma, aki lehetõvé teszi, hogy a létezõk létezhessenek. Benne is van a világban, de végtelenül meg is haladja azt. Utunk elején elszakadtunk tõle, saját létünk alapjától, hogy a lázadásban megtapasztaljuk, milyen Isten nélkül élni. Ezáltal elborított bennünket a bûn, a tudatlanság és a halál sötétsége. Keserû tapasztalatok árán kellett rádöbbennünk, hogy vétkes és kárhozatra méltó teremtmények vagyunk, akiknek mindennél jobban szüksége van a szabadításra és az újjáteremtésre. És íme: Isten, aki megromlott állapotban is fenntartja életünket, az idõk teljességében kinyilvánítja akaratát, és megmutatja végtelen szeretetét. Egyszülött Fiát küldi a világba a mi megmentésünkért, hogy annak élete árán újjáteremtsen mindent. Az élet után szomjúhozókat megelégíti az örök élet forrásának vizével, mely után soha többé nem szomjazik meg senki.

A megváltás mûvével Isten jobban elkötelezte magát az emberek felé, mint a teremtéssel vagy a gondviseléssel. (C. H. Spurgeon)

Ments meg minket a kárhozattól, Urunk, vezess minket utadon igéd örök fényével. Térítsd meg lázadó szívünket kegyelmeddel, hogy mindenkor téged szolgáljunk és örömhíredet hirdessük embertársaink javára és üdvére. Ámen.