Skip to main content

Az Úr áll mögöttem, mögötted

A nyomorultak és a szegények vizet keresnek, de nincs, nyelvük kiszárad a szomjúságtól. De én, az Úr, meghallgatom õket. (Ézs 41,17)
Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. (Jel 21,6c)


Teremtõ Istenem! Áldom szent nevedet! Örökké dicsérlek téged!

Isten hatalmas dolgokat mûvel, kikutathatatlanul, csodás dolgokat, megszámlálhatatlanul. (Jób 9,10)


Isten hatalmasságát megélni csodálatos. Egy olyan végtelen dolgot élünk át, ami maga a tökéletesség. Isten kegyelme az, ami lehetõvé teszi, hogy mi, tökéletlen emberek átélhessük a mennyei nyugalom és harmónia érzését.
Hatalmas dolgokat mûvel. Õ a teremtõ Isten, õ a mindent éltetõ Isten, õ a mindenség. Hatalmas dolog a teremtés minden egyede. Madarak, halak, szellõ, napsütés, világosság, mosoly, csend - és a bennünket körülvevõ emberek.
Kikutathatatlanul. Nem tudjuk, pontosan hogyan alkotta meg Isten a világot. Nem tudjuk kikutatni. Nem tudjunk ésszel a teljességet felfogni. A hitünkkel kell közelítenünk felé.
Csodás dolgokat mûvel. Csoda. Vannak ma még csodák? Nem csak a Biblia korában voltak. Vannak még csodák. Csoda, hogy újra és újra örömöt okozhatunk egymásnak, csoda a beton közepén nyíló virág, csoda a szembejövõ ember mosolya, és csoda a reggeli elsõ napsugár.
Megszámlálhatatlanul. Isten annyi csodát tesz, hogy nincsen ember, aki megszámolhatná. Higgyünk Isten csodáiban. Annyi csodás dolgot mûvel velünk, hogy sokszor azt sem tudjuk, csoda volt. "Szerencsém volt." Ennyivel szoktuk lezárni a dolgot. Ennek fényében gondoljuk végig a mai napunkat.

Csodákat próbáltam: arannyal, ezüsttel, hívtam a népeket, jöjjetek énhozzám! Hiába, hiába, az arany nem kellett, az ezüst nem kellett, nem jöttek énhozzám... S egyszer csak maguktól gyûlnek az emberek, együgyû szavamtól sírásra fakadnak, ránéznem alig kell s a tûz is felszökken, - az Úr áll mögöttem. (Dsida Jenõ)


Istenem! Köszönöm, hogy te alkottál meg mindent bölcsen. Köszönöm, hogy nem tetted számunkra megismerhetõvé a világot, hanem elküldted Szentlelkedet, hogy hittel ismerhessünk meg téged. Hála neked Istenünk. Ámen.