Skip to main content

Az élet kenyere és víze

Az Úr látja az ember útjait. (Péld 5,21)
Eljön az óra, amelyben mindazok, akik a sírban vannak, meghallják az õ hangját, és kijönnek. Akik a jót tették, az életre támadnak fel; akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel. (Jn 5,28-29)

Add, hogy a te igéd tápláljon engem, és ne tévelyedjen el a lelkem!

Meddig tart ez, Uram? Végképp megfeledkeztél rólam? Meddig rejted el orcádat előlem? Meddig kell magamban tanakodnom, és bánkódnom szívemben naponként? Meddig kerekedhetik fölém ellenségem? Tekints rám, hallgass meg, Uram, Istenem! Tartsd meg szemem ragyogását, ne jöjjön rám halálos álom! Ne mondhassa ellenségem: Végeztem vele! Ne ujjonghassanak ellenfeleim, hogy ingadozom! Mert én hűségedben bízom, szívből ujjongok, hogy megsegítesz. Éneklek az Úrnak, mert jót tett velem.  (Zsolt. 13.2-6 )

Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha. (Jn 6,35)

Miért nevezi magát Jézus az élet kenyerének? Vajon lehet-e más tápláléka az ember lelkének, mint a mi Urunk igéje? Vajon van-e más, amibõl így táplálkozhatunk? Vajon nyújt-e a világ más lélektápláló dolgot, amely helyettesíthetné a mi Istenünk szeretetét?
Hányan és hányan keresik az életük értelmét rossz helyen, a valóban káros szenvedélyekben, a lélekbódító értelmetlenségekben.
A mi Urunk ezzel szemben nem lélekbódítást, káros szenvedélyt kíván, hanem olyan élõ kenyér és élõ víz forrását, amely betöltheti életünket, és megelégíttet.
Ezt az élõ kenyeret és élõ vizet fogyasztva nem kell máshoz folyamodni, mert ha az ember valóban megtalálja ezt az élõ kenyeret és élõ vizet, akkor nincs szükség más póteszközökre.

Vegyétek, egyétek, ez a Krisztus teste, tiértetek adta a Golgotán. Megtöretett, hogy nyerjetek kegyelmet. Jer, adjunk hálát néki! Jer, adjunk hálát néki! Jer, adjunk hálát néki boldogan. Igyátok mindnyájan, ez a Krisztus vére, tiértetek adta a Golgotán. Ott hullt a porba, bûnünket oldozva. Jer, adjunk hálát néki! Jer, adjunk hálát néki! Jer, adjunk hálát néki boldogan! (EÉ 310,1-2)

Istenem! Adj erõt nekem, hogy el tudjam fogadni az általad nyújtott élõ kenyeret és élõ vizet. Add, hogy betöltsék ezek az életemet, hogy valóban neked tetszõen éljek. Adj megnyugvást igédben, hogy ne folyamodjak más értelmetlen eszközökhöz. Adj értelmet, és szeretetet a te Szentlelked által. Ámen.