Skip to main content

Az evangélium hirdetése

  Úr Jézus Krisztus! Kérlek, készíts fel, hogy teljes szívemmel neked szolgálhassak!

  Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. (Mk 16,15)

  Ezt a megbízatást Jézus nem sokkal mennybemenetele előtt adta tanítványainak. Ez volt az, amit hároméves szolgálata végén a szívükre akart helyezni a Mester. Az Úr célja az evangélium hirdetése volt. A tanítványoknak azt parancsolta, hogy ezt folytassák. Az ő céljuk is az evangélium hirdetése legyen, méghozzá az egész világ számára. Az evangélium hirdetése minden másnál fontosabb! Isten azt kívánja tőlünk, hogy ez legyen életünk és szolgálatunk célja. Nem a magunk elképzeléseit kell cselekednünk misszió címszó alatt, hanem azt, amit Jézus bízott ránk. Ő maga is az Atya akaratát teljesítette. Elvégezte, amit az Atya rá bízott, és munkája folytatódik a tanítványok által. Nekünk is engedelmeskednünk kell missziói parancsának. Hiszen őt csak teljes szívvel lehet szolgálni. Hirdetnünk kell az evangéliumot. Ez küldetésünk és lételemünk. Ettől vagyunk tanítványok. Attól, hogy az ő munkáját folytatjuk, akinek halála és feltámadása kihatással van az egész világtörténelemre. Az egész világot megváltotta, tehát magától értetődő, hogy fontos, ez az örömhír minden egyes emberhez eljusson. Ezt tartotta Jézus a legfontosabbnak, ezért úgy engedelmeskedjünk neki, hogy az életünket másoknak odaadva tudjuk szolgálni őt!

   Hívságok hívsága és minden hiábavalóság, csak egy ér valamit, hogy Istent szeressük, s egyedül neki szolgáljunk. (Kempis Tamás)

  Úr Jézus Krisztus! Te úgy küldtél minket, ahogy téged az Atya. Add, hogy úgy engedelmeskedjünk neked, ahogy te az Atyának! Taníts meg minket úgy szolgálni, hogy méltók lehessünk hozzád! Segíts, hogy átérezzük küldetésünk felelősségét, hogy úgy tudjuk szeretni ezt a bűnös világot, ahogyan te! Ámen.