Skip to main content

Az igaz ember hitből él

Lelkem köztetek marad! Ne féljetek! (Hag 2,5)

Krisztus mondja: "Jobb nektek, ha én elmegyek; mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm õt hozzátok." (Jn 16,7)

 

Szeretõ Urunk! Áldunk az új napért, az új kegyelemért, az élet csodájáért. Formálj jó tetszésed szerint!

Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki az evangéliumban hitbõl hitbe, ahogyan meg van írva: "Az igaz ember hitbõl fog élni." (Róm 1,17)Az igaz ember hitbõl fog élni. Luther életében ez az ige gyökeres fordulatot hozott. Az ítélõ Istentõl rettegõ, állandó lelkiismeret-furdalástól gyötrõdõ szerzetest és teológiai professzort rádöbbentette arra, hogy Isten õt Jézusért fogadja el igaznak, kegyelembõl, hit által. És Luther lelke nyugalmat talált. Ettõl fogva határozottan kiállt a fenti ige igazsága mellett, és hirdette az örömüzenetet. Elmondhatjuk magunkról, hogy ezt a felszabadító felismerést készen, tálcán kaptuk. A lényegét azonban nem egyszerû megragadni, hiszen csak megélni lehet.

Hitünket ajándékba kaptuk. Nincs benne részünk. Ugyanakkor Jézus többször is lelkünkre köti: Ne félj, csak higgy. vagy A te hited megtartott téged. Ez aktivitást feltételez; sõt harcot, melynek kimenetele talán azon dõl el, hogy az adott pillanatban rá tudjuk-e bízni sorsunkat a mindenható Istenre. Merünk-e hinni ott és akkor az õ hatalmában. A harc tétje nem kevesebb, mint hogy teret adunk-e az életünkben Munkálkodónak, a mindeneket Fenntartónak, a mindig Közellévõnek, hogy megmutassa életünkben csodáit, vagy kétségbeesésünk és aggodalmaskodásunk áldozatává válunk?

Nem akarod, hogy dermedten és mozdulatlanul álljunk - elkísérsz, ha jelenlétedet hit által ünnepli a szívünk. A sötét éjszakákon is te vagy velünk, ha minden vissza is próbál tartani abban, hogy a kételkedésbõl a hitbe vezetõ lépést megtegyük - Krisztus magasztalunk: kétségeink mélységeiben te vársz ránk. (Imádság a német Losungenbõl)

Istenem! Szeretném vállalni az életet, amit kaptam tõled. Szeretnék hitbõl élni és meglátni csodáidat. Te vidámítod meg az életem. Csodálatos vagy. Ismertesd meg velem önmagadat, vágyom közelségedre! Ámen.