Skip to main content

Az igazi, teljes orvosság

Megszáll téged is az Úr lelke, és más emberré leszel. (1Sám 10,6)

Erõt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek. (ApCsel 1,8)

Uram! Hozzád fordulok. Szükségem van rád!

A sokaság ezt mondta: "Mindent helyesen cselekedett: a süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélõvé." Mk 7,37

Süketeket hallóvá, némákat beszélõvé? Miféle csodagyógyszerrel? Mégis, hogyan lehetséges ez?! Ha ma az orvosoknak a kezében lenne ez a csodaszer? Márpedig a kezükben van! És nem csupán az orvosoknak. Mindenkinek! Minden embernek, akinek hite van Jézus Krisztusban. Mert õ az orvosság. Hit által. Ez nem holmi szemfényvesztés, mint napjainkban annyi más! Nem! Ez nem olyan gyógyszer, amelyet ha beveszünk, elmúlik ugyan a fejfájásunk, de ha allergiásak vagyunk rá, kiütésesek leszünk tõle. Nem olyasfajta megoldás testi-lelki bajainkra, mint amilyen részmegoldásokat világunk kínál! Ez nem kuruzslás, nem varázslat, nem természetgyógyászat, hanem a hit ereje. Hitünk ereje Jézusban. A süket hallott, a néma beszélt. Velünk is megtörténhet ez. Kigyógyulhatunk minden nyomorúságunkból. De csakis hit által. Mert Urunk az egyetlen igaz orvosság. Az egyetlen hatásos gyógyír. Neki semmi sem lehetetlen. Forduljunk hát bátran õhozzá, ha testi-lelki bajok gyötörnek.

A hit az az aranyszál, amely gyógyuláshoz vezet, és amelyen a szív az égbe emelkedik. (Josef Berger)

Õszinte hitért könyörgök hozzád, Istenem! Hitért, amely minden akadályt legyõz. Hitért, mert hit által minden lehetséges. Ajándékozz meg! Segíts meg! Csak tebenned bízhatok. Ámen.