Skip to main content

Az igazi testvériség

       Minden dolgotok szeretetben menjen végbe.    Korinthusi első levél 16, l4.

        A legigazibb testvériség a szentek isteni, égi közössége. Mélyebb s közelibb rokonság el sem képzelhető. Mert ez az egy keresztség, egy Krisztus, egy úrvacsora, egy evangéliom, egy hit, egy Lélek, egy lelki test testvérsége, melyben egymásnak tagjai vagyunk.
     Mit érek én ezzel a testvéri közösséggel - mondod -, hacsak valami kimondott hasznát nem veszem? Azt felelem, hogy csak szolgáld a gyülekezetet az igazi szeretet módján s jutalmát veszed minden különös keresés nélkül is. Ha nem úgy van, az annak a jele, hogy nem a szentek közösségében vagy. A szeretet ingyen szolgál; azért Isten is ingyen jutalmazza meg minden jóval. Istennek csak az van tetszésére, ami szeretetben történik, tehát a testvériségnek is szeretetben kell gyökereznie. Ami pedig szeretetben történik, azt az jellemzi, hogy nem a magáét, vagy saját hasznát keresi, hanem másokét, elsősorban a gyülekezetét.
    Minél jobban benne élsz Krisztusban s az Ő szentjeinek közösségében, annál erősebb a bizodalmad, hogy       Krisztus és a szentek szeretnek s veled vannak életben-halálban. De viszont vedd szívedre te is minden egyes keresztyénben minden keresztyénnek és az egész keresztyén gyülekezetnek minden baját.
         Szereteted legyen mindenkié, szívesen segíts mindenkin, ne gyűlölj senkit, érezz együtt minden szenvedővel s imádkozzál mindenekért. Mert ez a helyes cselekedet!

                          Testvéreim, gyermekei
                         Az ég és föld Atyjának,
                           Ti boldog örökösei
                           A Jézus országának!
                       Titeket szívből kedvellek,
                         Meleg keblemre öleltek,
                          Tűröm, ha vétettetek
                          S imádkozom értetek.