Skip to main content

Az istentisztelet

    ... mert nagy csoportban vonultam ezelőtt és ujjongó örömmel és hálaadással vezettem őket, az ünneplő sokaságot, az Isten házáig.
    42. zsoltár 5.

    Ennek a "csoport"-nak alkalmas helyre, napra, órára van szüksége. Bölcsen rendelkezett tehát, az. Isten, mikor a szentségeket a gyülekezetre bízta, hogy vételükre egy bizonyos helyen gyülekezzünk össze imádkozó hálaadással. Ennek pedig az a haszna, hogy imádságunk sokkal erősebb, mint egyébként. Bár mindenütt, mindenkor lehet s kell is imádkozni, de az imádság soha sehol sem oly hathatós és erős, mint mikor az egész gyülekezet egyakarattal együtt imádkozik. Mi keresztyének azért jövünk tehát össze egy bizonyos helyen és időben, hogy ott eggyé válva foglalkozzunk Isten dolgaival, magunk s mások szükségét, közös imádságban vigyük Isten elé, jótéteményeiért is együtt adjunk hálát. Tudjuk, hogy ez a helyes istentisztelet, melyen teljes jótetszésével Isten is jelen van. Ezért mindaz, ami az ilyen gyülekezetben történik, csupa szent isteni cselekedet, igazi istentisztelet, amely Istent szolgál és embert segít.

         Örül mi szívünk
         Mikor ezt halljuk:
         A templomba megyünk,
         Hol Úristennek
         Szent igéjét halljuk.