Skip to main content

Az ő békességét adja

Kezed alkotott és megerõsített, tégy értelmessé, hogy megtanuljam parancsolataidat! (Zsolt 119,73)

Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a szõlõvesszõ nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szõlõtõn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem. (Jn 15,4)

Urunk, kérünk, taníts meg hálásnak lenni.

Az Úr békét szerzett határaidon. (Zsolt 147,14)


Ki lenne olyan türelmes, hogy a tõle sokszor elpártoltat visszafogadja - és meg is vigasztalja? Ki lenne olyan szeretõ szívû és bölcs, hogy vész esetén figyelmeztet - s ha engedetlenek vagyunk majd, be is kötöz? Miért érthetetlen az ember számára az, ha olyan valaki cselekszik vele jót, akitõl soha el sem várná?
Az Úristen irgalmas, mélyre látó és megbocsátó. Ha nem csuknánk be a szemünket s nem húznánk le a rolót elõtte, megláthatnánk mindazt, amit maga az Isten tár elénk. Ha nem akarnánk a magunk útján egyedül járni, megtapasztalhatnánk, hogy az Úr jönni akar velünk - segíteni, vezetni, megtartani. Ha tudnánk a saját okoskodásainknál és tanult eszünknél, tapasztalt éveinknél messzebb, túl, feljebb látni - megláthatnánk Isten felénk ereszkedõ, biztos kezét. Mindezt nekünk, értünk, miattunk teszi. Az õ békességét adja.

Tudom ugyan és be is vallom, hogy a legkisebb dologért sem vagyok képes méltó módon hálát adni. Kisebb vagyok minden nekem juttatott adománynál, s mikor dicsõségedet nézem, akkor nagy volta elõtt szédület fogja el lelkemet. Minden lelki és testi adottságunk, s mindaz, amivel külsõ, vagy belsõ képben, természet szerinti vagy természet feletti módon rendelkezünk, a te adományod, s jótevõnek, kegyesnek és jóságosnak magasztalunk téged, akitõl minden javainkat vettük. (Kempis Tamás)


Urunk! Te vagy az, aki akkor is látsz bennünket, ha legszívesebben saját magunk elõl is elbújnánk! Te vagy az, aki jobban ismersz bennünket, bármenynyire is szeretnénk kiváló önismerettel és ön-tudattal rendelkezni. Te tudod, hogy miért teremtettél, hol a helyünk a sok millió ember között, és terved van az egész világmindenséggel - benne velem is. Adj szemet meglátni mindazt, amit számomra készítesz és nyújtasz, s adj hálás szívet mindazért, ami velem történik. Add, hogy elhihessem: minden tõled van. Ámen.