Skip to main content

Azt adja, ami a javamra van

Én igazat beszélek, és van erõm a szabadításhoz! (Ézs 63,1b)

Pál írja: Mivel az Isten mind e mai napig megsegített, itt állok, és bizonyságot teszek kicsinyeknek és nagyoknak. (ApCsel 26,22)

Ó, jöjj szívembe, áldott Jézus!

Megnyitja az Úr gazdag kincsesházát, az eget, és idejében ad esõt földedre, és megáldja kezed minden munkáját. (5Móz 28,12)

Nagy szárazság idején mindennap figyelmesen hallgatjuk az idõjárás-jelentést. Reménykedünk, hogy talán holnap már esni fog. Így biztatgatjuk egymást: "jövõ hétre már esõt mond". Azonban egyáltalán nem biztos, hogy akkor esni is fog, mert tévedhet a meteorológus. Nem tudjuk tehát biztosan, csak szeretnénk hinni neki. Ha az Isten igéjére figyelünk, azt olvassuk, hogy idejében esõt ad. Õ az, aki kézben tartja világunkat, és õ adja az esõt is. Néha elfelejtjük, hogy a mi Atyánk ég és föld ura, az idõjárás irányítója is. Kell egy biztos pont az életünkben. Kell valaki, akinek az ígéreteire támaszkodhatunk. Amikor már nagyon várjuk a csapadékot, akkor a meteorológusok szavát lessük. Mégis, ha azt mondják, esni fog, és tegyük fel, nem lesz igazuk? Nem kellene inkább az ég és föld Urára figyelnünk? Aki az Úrral jár, annak nincs mit félnie, aggódnia, még az esõ miatt sem. Ha megtartod parancsolatait, áldásban lesz részed. Megkapsz mindent, amire szükséged van - meglásd, megadja kegyelmébõl! Isten igéjébõl biztatást kapunk, szavára érdemes odafigyelni! Isten elhordozott egészen idáig, most sem feledkezett el rólad! S nemcsak a földet, téged is fel akar üdíteni! Megnyitja elõtted mennyei kincsesházát, és égi áldásban lesz részed!

Hozzá imádkozunk, aki minden jó és tökéletes adomány ajándékozója, és aki megígérte, hogy mindent megad nekünk, ami a javunkra szolgál! (Ch. E. Cowman)Istenem! Te tartod kézben az életem, minden lépésemre gondod van. Gondoskodsz ételrõl, italról, ruháról, hálásan köszönöm ezt neked. Kérlek, ne engedd, hogy az idõjárás felõl aggódjak! Te hatalmas vagy, és bölcs, hadd bízzam rád a veteményeskerteket, mezõket, erdõket, szántóföldeket! Add áldásodat munkámra, erõsíts Szentlelked által, légy velem mindenkor! Ámen.