Skip to main content

Bátor tettek

Eljön a sok nép, és ezt mondják: Jöjjetek, menjünk föl az Úr hegyére, Jákób Istenének házához! Tanítson minket utaira, hogy az õ ösvényein járjunk. (Ézs 2,3)
Mivel teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által, azon az új és élõ úton, amelyet õ nyitott meg elõttünk, járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel. (Zsid 10,19-20.22)

Uram, Istenem! Erõdet kérem, hogy ne rettenjen meg a szívem!

Azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez. (Dán 11,32b)

Ha visszatekintünk a történelemre, általában olyan személyiség neve mellé illesztjük a bátor tett fogalmát, akik valamin jobbítottak. Felismertek egy helyes utat, és igyekeztek azt mindenen keresztül követni. Gondolhatunk itt István királyunkra, aki kitartott amellett, hogy a magyar nép jövõje a kereszténység, még akkor is, ha meg kellett birkóznia a másként gondolkozók seregével. Vagy Luther Mártonra, aki mást nem tehetett, és bátran szólt mindvégig a felismert igazság mellett. A bátor tetteket nem övezi mindig azonnali siker és elismerés, mégis hatalmas jelentõséggel bírnak. Akik ezeket véghezvitték, igazságuk tudatában mertek mások lenni, másként gondolkodni, másként cselekedni, mint a többség. Nem álltak be a sorba, hanem a felismert igazsághoz ragaszkodva nagy tetteket vittek véghez. Sokszor nagy a közösség nyomása az egyénen, nehezebb úgy gondolkodni, hogy igazunkkal kisebbségben maradunk. Gyakran talán nem is merünk szólni, tenni. És valóban, egyedül kevesek vagyunk, de Istenben bízva, az õ kezét fogva mi is tehetünk valami nagyot és bátrat - azzal, hogy szeretetet viszünk oda, ahol gyûlölködés van, megbocsátást oda, ahol harag dúl, egy jó szót oda, ahol mindenki csak ócsárol. Azzal, hogy Isten szeretetének sugárzásával élünk ebben a világban, ahol olyan sok a szeretetlenség. Bátor tettet vihetünk véghez, ha a viszályba békét hozunk, hiszen Jézus azt ígéri, hogy az ilyenek Isten fiainak neveztetnek.

Bármilyen picinyke és törékeny vagy is, senki sem akadályozhat meg abban, hogy szívbõl mosolyogj, s így - mint Isten kedves virágszála - a Szeretet jó illatát áraszd ebben a kedvetlen világban. Te magad légy az Isten mosolya! (Simon András)

Istenünk, vértezz fel minket erõddel, hogy a te országod követeiként járhassunk, élhessünk, és tudjuk a szeretet, a megbocsátás, a békesség és a mosoly nagy tetteit véghezvinni. Ámen.