Skip to main content

Békesség

Csillag jön fel Jákóbból, királyi pálca támad Izráelbõl. (4Móz 24,17b)

Én, Jézus küldtem el angyalomat, hogy ezekrõl bizonyságot tegyen nektek a gyülekezetek elõtt. Én vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag. (Jel 22,16)

Az ÚR szeretete betölti az egész földet! Ámen.

Békesség, békesség közel és távol! Ezt mondja az ÚR: Meggyógyítom õt! (Ézs 57,19)

Az ember lényege legmélyébõl vágyakozik a békességre. De nem mindig ismeri annak a jónak a természetét, amire vágyik. Ahogyan el akarja érni a békességet, nem mindig az Isten útja az.

Sálóm (héber szó) - békesség; jelentése: érintetlenség, tökéletesség, sértetlenség, a teljesség ténye, dolgok eredeti állapotának helyreállítása, épség, jó egészség; hitelezõ kifizetése, fogadás, fogadalom teljesítése. Nem csupán szövetség, amely lehetõvé teszi a nyugodt életet; vagy békesség, mint a háborúval ellentétes tartalmú idõszak, hanem a mindennapi létezés jóléte; annak az embernek az állapota, aki összhangban él a természettel, önmagával és Istennel. Konkrétan: áldás, nyugalom, dicsõség, gazdagság, üdvösség, élet. A békesség gyõzelem, valamilyen ellenség felett.

Az ember lényege legmélyébõl vágyakozik a békességre. Az egyetlen igazi békét Jézus Krisztusban kaphatjuk meg: Õ legyõzte a bûn hatalmát, az ember legnagyobb ellenségét. Ezért Krisztusban helyreállt a teljes béke. Õbenne van áldás, nyugalom, dicsõség, gazdagság, üdvösség és élet.

Isten békessége, amely minden emberi értelmet meghalad, õrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban! Ámen (Szószéki áldás)

Úr Jézus, te, aki békességet, áldást, nyugalmat, dicsõséget, gazdagságot, üdvösséget és életet szereztél nekünk, kérünk, töltsd be mindennapjainkat! Add, hogy rád figyeljünk, hogy békességszerzõ munkádat hálás szívvel befogadjuk, és veled éljünk egész életünkben! Ámen.