Skip to main content

Békesség Istene

Amikor kiirtják a földön élõk közül, népe vétke miatt éri a büntetés. (Ézs 53,8)
Krisztus szenvedett egyszer a bûnökért, az Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megeleveníttetett Lélek szerint. (1Pt 3,18)

Istenem! Hadd töltse be egész lényemet a tebenned való békesség!

Isten nem a zûrzavarnak, hanem a békességnek Istene. (1Kor 14,33)

Zûrzavaros állapotok közepette a teljes tanácstalanság keríti uralmába az embert. A szabályok érvényüket vesztik, és az anarchia viszonyai között már semmi sem árulja el, mi a jó és mi a rossz, ki az ellenség és ki a jó barát. A hangzavarban az ember csak a biztonság hiányát érzi, s hamarosan félelem vesz rajta erõt. Elképzelni sem tudja, mire számíthat. Ha azonban megjelenik a káoszban Isten világossága, minden megváltozik. Attól kezdve már van, amire számíthatsz: Isten megbocsátó szeretetére. Ettõl kezdve a szeretetben való engedelmesség mentén rendezõdhet el az életed. Hiszen ha a mennyei Atya kegyelmét és az érted Krisztusban adott váltságát õszinte, bûnbánó szívvel elfogadod, rendezõdik a kapcsolatod Istennel. Hiszen õ békességet szerzett neked Jézus Krisztus által. A békesség Istene pedig rendet teremt életed minden területén. Már van tájékozódási pont, ami alapján eligazodhatsz. Nem leszel többé tanácstalan, hiszen a Csodálatos Tanácsos áll már melletted. A tõle kapott békességben egyértelmûek lesznek a szeretet szabályai, s ebben a szeretetben már nyoma sincs a félelemnek. Tisztázódnak az emberi kapcsolataid, és egyenessé lesznek a gondolataid. Mert Isten felfoghatatlan békessége megõrzi a szívedet és a gondolataidat Krisztus Jézusban.

A rendkívüli tökéletes élet nem abban rejlik, hogy minden órában vigasztalásunk van, hanem abban, hogy akaratunk megnyugszik Isten akaratában, legyen az savanyú vagy édes. (Henrik Suso)

Mennyei Atyám! Békesség Fejedelme! Zûrzavar és békétlenség szorít be a félelem gyûrûjébe. Háborúk szenvedésétõl és veszekedésektõl mérgezett emberi életek. Értékvesztett világunk kaotikus légköre fojtogat. Csak te tudsz békességet szerezni a lelkemnek, csak benned van a megnyugvás. Légy te a rendezõelv az életemben: teremts békességet bennem és körülöttem. Ámen.