Skip to main content

Biblia - lámpás a világban

A higgadt válasz elhárítja az indulatot, de a bántó beszéd haragot támaszt. (Péld 15,1)

"Ha haragusztok is, ne vétkezzetek": a nap ne menjen le a ti haragotokkal. (Ef 4,26)

Drága Úr Jézus Krisztus! Világíts be szívem legmélyébe a te igazságod fényével!

Egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben. (2Pt 1,19)


Akik sokat vannak a természetben, Jézus egyes példázatait élõben láthatják, tapasztalhatják. Sok horgász már kora hajnalban kimegy a víz mellé. Fõleg az idõsebb pecások leülnek és figyelnek ekkor. A víz csobbanását, nádszálak rezdülését. Derült égboltnál erõs fényével jelez a Vénusz bolygó, a hajnalcsillag. Jelzi a reggel közeledtét. A nyári éjszakák leghidegebb percei ekkor következnek. Közvetlen a nap elsõ sugarai elõtt. A hajnalcsillag képe igénkben Jézus Krisztusra utal, és hirdeti Isten országának eljövetelét. Bár az õ királysága itt a Földön még nem jött el teljesen, de már érezhetjük a kemény "hideget". Ahogy a Nap felkel, minden cselekedet, szándék világosságra kerül! Ez az igeszakasz arra hívja fel a figyelmünket, hogy hittel és komolyan tanulmányozzuk a Bibliát még ebben az egyre fagyosabb világban is! Jézus az Igén keresztül szólít meg minket. Ez a világ sötétségben él. A Biblia e világban fényt adó lámpás. Ezt a lámpást el lehet rejteni (porfogónak a polcon), de életet is ad annak, aki ezt komolyan veszi, és rá van szorulva. Jézus Krisztus elhozta az új napot, az õ országában nyitva a kapu, be lehet lépni! De mi beléptünk-e már? Felragyogott már életünkben a hajnalcsillag, és engedjük, hogy a szívünk rejtekébe is bevilágítson!

És utam sötét bár s környez sok veszély, hangját egyre hallom: "Gyermekem, ne félj!" S majd ha fönn a mennyben meglátom Uram, ujjongva kiáltom: Nem, õ nem hagyott magam! (Evangéliumi ének)

Úr Jézus Krisztus! Sötét ez a világ, és nem akarjuk észrevenni a te fényedet! Világíts rá bûneinkre, hogy azokat letehessük a keresztedhez, hogy aztán teljes fényeddel világíthass rajtunk keresztül embertársaink felé. Ámen.