Skip to main content

Bizalom

Isten, meddig gyalázhat az ellenfél? Örökké csúfolhatja nevedet az ellenség? (Zsolt 74,10)
Urunk, tekints az õ fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet. (ApCsel 4,29)

Mennyei Atyám! Kérlek, adj halló fület, hogy meghalljam hívásodat!

Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem õket, õk pedig követnek engem. (Jn 10,27)


Az újszülött csecsemõ már a magzati állapotban megtanulja felismerni szüleinek a hangját. Az apró gyermek már attól is meg tud nyugodni, hogy ha meghallja az anyja hangját. Biztonságot ad neki, hogy olyan valaki van a közelében, akirõl tudja, hogy szereti. Nem kell látnia a szüleit, elég ha csak a hangjukat hallja. Egy gyermek feltételek nélkül tud bízni. Ez a fajta feltétlen bizalom, ahogyan növekszünk, kisebb-nagyobb mértékben megkopik. Gyakran az értelem, az emberi logika háttérbe szorítja a bizalmat. A logika következtetések láncolatára épül, ami bár lehet téves, de ennek ellenére a megalapozottság, az ésszerû döntés látszatát kelti. A bizalom viszont egészen más, ehhez két személy szoros kapcsolata szükséges. A bizalom mindig egy lépés az ismeretlenbe; a másik személyre való ráhagyatkozás. Nem csupán a saját elképzelésem szerint haladok elõre, hanem hagyom magamat vezetni. Bizalom nélkül csak magányosak maradhatunk.
Jöjj, és kövess engem! - hangzik Jézus hívása mindannyiunk felé. Az õszinte, gyermeki bizalomra van szükségünk, hogy Jézus hívásának engedelmeskedni tudjunk és az õ hangjára figyeljünk, bízva a "Jó pásztor" gondoskodó szeretetében. Kövessük õt, aki lelkünket fölüdíti, és igaz ösvényen vezet bennünket.

Mikor kétségben vagyok afelõl, hogy beszélnem kell-e vagy hallgatnom, harcolnom vagy csendben meghajolnom, akkor, kérlek, add, hogy figyeljek jeladásodra. (N. L. Zinzendorf)


Kóborló bárányod vagyok. Te ismersz és tudod, olyan könnyen eltévedek, ezért annyiszor szólongatsz, és ha nem találsz, rögvest keresésemre indulsz, és visszaterelsz a helyes irányba. Jó megtapasztalni, hogy számodra én is fontos vagyok. Köszönöm végtelen szereteted csodáját. Ámen.