Skip to main content

Csak Te vagy képes

Legyen bátor az ország egész népe - így szól az Úr -, és dolgozzatok, mert én veletek vagyok! (Hag 2,4)
Simon így felelt: "Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat." (Lk 5,5)

Akarom! Tisztulj meg! (Lukács 5,13

Ez a nyomorult bélpoklos ember nyitott ajtón zörgetett. Ha nem akartad volna a betegek gyógyulását, bûnfekélytõl szenvedõk tisztulását, akkor nem jöttél volna közénk. A mennyei Atya megváltó szeretetét hoztad el és magadra vállaltad ennek az akaratnak minden következményét. És jöttél azzal a hatalommal, amelynek természeti elemi erõk, betegségek, bûn és halál szótlanul engedelmeskedtek.
Nem kísérlem meg képzeletben kiszínezni ennek a szerencsétlen embernek az elfolyt éveit. Felelõsségét sem kutatom. Egyet viszont teljes bizonyossággal föltételezhetek: ez az ember keresett olyan embereket, akik segíthetnének rajta. Olyat bizonyosan talált is, aki akart rajta segíteni. Csak olyat nem, aki tudott is. Ezért nem szabadult bajától. Célját akkor érte el, amikor veled találkozott.

Uram!
Minden színezgetés nélkül nyers valóság: minden embertársammal együtt rajtam van a bûn lelki poklossága. Részint olyan okból, amirõl nem tehetek. De tagadhatatlan a saját felelõsségem is. Bajomból nincsen más szabadulásom, csak ha Te megtisztítasz. Ezt is jól tudom. Te meg is tudsz tisztítani és meg is akarsz. Csak egy a szükséges: hozzád kell találnom.