Skip to main content

Cselekedni, szolgálni

Tartsátok meg a törvényt, cselekedjetek igazságosan, mert hamarosan eljön szabadításom, és nyilvánvalóvá lesz igazságom. (Ézs 56,1)
Az igazság gyümölcse békességben vettetik el azoknak, akik békességet teremtenek. (Jak 3,18)
Légy erõs kõsziklám! (Zsolt 31,3)
Jézus így szólt a tanítványokhoz: "Most felmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfián beteljesedik mindaz, amit a próféták megírtak." (Lk 18,31)

Értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? - Példát adtam, nektek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek.
(János 13,12b. 15)

Milyen világosság gyúlt Péterben, amikor a lábmosás közben hozzá érkeztél és ellenvetésére válaszoltál - azt nem tudom. Mikor értették meg a tanítványok a lábmosás példáját teljes horderejében - azt sem tudom. De bizonyos: végül is megértették.
Ugyanis, ha nem értették volna meg, akkor az általuk prédikált keresztyénség menthetetlenül csúfos kudarcba fulladt volna. Nem ez történt. Sőt, az ellenkezõje történt. Az evangélium hódító útra indult, és nyomában a hatalmi õrület trónusait sorban ledöntötte a szolgáló szeretet.

Uram!
Ha ma kérdezed: megértettük-e a példát, melyet adtál? - akkor szorongás fog el. Mi a világ jó nagy részét keresztyénnek neveztük. Talán nem volt még soha olyan kíméletlen az egymáson tipródás, mint ma. És ez nem a világ pogányságban maradt részén van elsõsorban így, hanem abban a részben, amelyet keresztyénnek neveztünk.
Nekünk nemcsak a lábunk megmosására van szükségünk, hanem egész megfürdetésünkre, Uram.