Skip to main content

Egy a közbenjáró

Az Úr jár elõttetek, Izráel Istene lesz mögöttetek is. (Ézs 52,12)

Krisztus mondja: "Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem: és én életemet adom a juhokért." (Jn 10,14-15)

 

Adj erõt, Uram, a hozzád forduláshoz!

Mivel nagy papunk van az Isten háza felett: járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel. (Zsid 10,21-22)


A zsidók magas tisztségû embere a fõpap. Õ volt az, aki évente egyszer beléphetett a Szentek Szentjébe, a jeruzsálemi templom legbelsõ részébe, ahol a frigyládát õrizték. Õ a nép és az Isten közötti közvetítõ. Azonban Jézus áldozatával minden megváltozott. Õ Isten létére emberré lett, és kereszthalála és feltámadása által már õ közvetít Isten és az ember között. Õ a mi egyedüli közbenjárónk. Jézus lett tehát a fõpap, nincs szükségünk már emberek közbenjárására, hiszen õ az Isten Fia. Mi akadályoz hát meg, hogy bizalmunk benne teljes legyen? Közénk jött, hogy a mi életünket élje, így emberként ismeri az ember minden pillanatát. Talán gyarlóságainkat szégyelljük, vagy az Isten hatalmát látva rettenünk meg? Õ ismeri minden húzódozásnak okát, és készített számunkra segítséget, a szentségeket: a keresztséget, amelyben gyermekévé fogad. Mit jelent Isten gyermekének lenni? Kíséri életünket, és ellát mindennel, amire szükségünk lehet. Segíti utunkat úgy, hogy mi, emberek sokszor észre sem vesszük gondoskodását. A másik szentségünk az úrvacsora, amellyel rendszeresen élnünk kell, újra és újra magunkhoz vehetjük Jézus testét és vérét, ami értünk adatott. Mi tart hát vissza, miért nem fordulunk hozzá, amikor mindent olyan tökéletesen elkészített számunkra? Döbbenjünk rá, csak a belé vetett bizalom lehet garanciája Isten szerinti életünknek. Csak az õ vezetése juttathat el a mennyei trónus mellé. Csak az igazi közbenjáró felismerése vezethet el Isten közelébe.

Az embernek nem az elkövetett bûn a nagy vétke. Az ember nagy vétke, hogy minden pillanatban megjavulhatna, és nem teszi. (Rabbi Bunam)

Hálát adunk, Istenünk, hogy mindent olyan gondosan elkészítettél nekünk, kérjük, küldd el Szentlelkedet, hogy segítsen minket a naponkénti hozzád fordulásra. Ámen.