Skip to main content

Egyedül nem megy

A varázslók megcsalnak látomásaikkal, haszontalan álmokat beszélnek el, és amivel vigasztalnak, mit sem ér. (Zak 10,2a)
Õrizkedjetek a bálványoktól! (1Jn 5,21)

Egyedül nem megy...

Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott. (Zsolt 33,12)

Sok minden után vágyakozik az ember. Sok mindent el szeretne érni, és sokszor olyan eszközöket használ fel céljai eléréséhez, ami nem helyes. Sokszor nem hiszi el, hogy céljai megvalósításához nem elég a saját ereje. Egyedül nem vagyunk mindenre képesek! Sokszor akarunk gazdagságot, de lehet, hogy valami elcsúszik számításainkban. Sokszor szeretnénk egészséget, de lehet, hogy tragédiát kell átélnünk. Sokszor szeretnénk, hogy elismerjenek, de lehet, hogy a legtöbbször megaláznak. Egyedül nem vagyunk mindenre képesek! Nekünk azonban nem kell félnünk, mert van Urunk, aki mindig mellettünk áll. Erõtlenségünkben erõt ad, reménytelenségünkben biztat, kilátástalanságunkban célt mutat. Ezért lehet boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr! Hiszen minket választott ki, hogy örökösei legyünk. Segít és támogat, hogy életünk teljes legyen. Ezért kell nekünk is életünk végéig bíznunk benne, hogy méltóak legyünk arra, amire õ kiválasztott.

Tudod-e, mi az, amit legjobban kívánsz? A végtelen! A végtelen szépség, a végtelen tisztaság, a végtelen igazságosság, a végtelen béke, a végtelen igazság, a végtelen szeretet, a végtelen élet. Éhséged a végtelenre alapjában véve egy és ugyanazon éhség: Jézus Krisztus utáni éhséged, mert Jézus Krisztus az igazság, a szeretet, a tisztaság, az élet. (Michel Quoist)

Urunk, mennyei Atyánk! Rá kell jönnünk, hogy egyedül nem megy... Nélküled, nem megy. Nekifeszülünk feladatainknak, aztán pedig erõtlenül és csüggedten állapítjuk meg, erõnk véges. Hálát adunk neked, hogy Krisztusban bennünket is örökösökül választottál, és nem kell egyedül elcsüggednünk, hanem te adsz erõt feladatainkhoz, mindennapjainkhoz. Ebbe szeretnénk belekapaszkodni nap mint nap mennyei Atyánk. Ámen.