Skip to main content

Egyek legyetek!

Boruljon le elõtte minden király, minden nép õt szolgálja! (Zsolt 72,11)
Jézus Krisztusé egyedül a halhatatlanság, aki megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül senki sem látott, és nem is láthat: övé a tisztelet és az örökkévaló hatalom. (1Tim 6,16)

Mindnyájan egyek Legyenek, amint Te énbennem, Atyám és én tebenned, hogy õk is egyek legyenek... mibennünk. Hogy elhigye a világ, hogy Te elküldtél engem. János 17,21

A benned hívõk egységére igen erõs hangsúlyt helyeztél tanításodban. Még odaadóbban imádkoztál érte.
Tudtad, mennyi károsodást okoz evangéliumod ügyének híveid széthullása, vagy ha egymás ellen hadakozó táborokra oszlanak. Bár sohasem szûnt meg teljesen az egység, mégis a világon sok ember a szép egyetértés hiánya miatt nem tudta meglátni benned Isten küldöttét. Valahányszor azonban a benned hívõk az Atyával, Veled és egymás között annak a szeretetnek egységében éltek, amelyre Te kereszthaláloddal és föltámadásoddal fölszabadítottad õket és  Szentlelkeddel elhívtad, mindannyiszor - egyházban és otthonokban - sok áldást termett. És bár ez az egység soha egészen meg nem valósult, mégis sok ember szemét nyitotta meg Isten meglátására.

Uram!
Hitem sok gazdagságát köszönöm a benned hívõk egységének: a Bibliámat, az egyház igehirdetõ és szeretetszolgálatát. Sok testvért. Azért taníts meg engem fõpapi imádságodba való bekapcsolódásomra. Áldd meg mindazokat is, akik mai világunkban ezért küzdenek.