Skip to main content

Egymás terhét hordozzátok!

Adj nyugalmat, Uram, hogy szerethessek!

Örüljetek, állítsátok helyre a jó rendet magatok között, fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz. (2Kor 13,11)

Az érző szíveket valaki összefűzte a boldogító szeretet szent szálaival? Valaki együttérzést teremtett a szívek között? Ennek köszönhetem boldogságomat? Valaki megértő lelkeket adott mellém, jóságos és szerető szíveket, hogy ebből a szeretetből öröm és boldogság sugározzon felém? Valaki örömöt adott, hogy megédesítse életemet, és ez megkönnyítette rajtam a keresztet. Neki köszönhetem a körülöttem lévőket, szeretteimet, barátaimat, jóakaróimat, akiktől segítséget és támogatást kaphatok. És ez a valaki te vagy, mindenható Istenem! Kérlek téged, mennyei jó Atyám, áldd meg, akik jót cselekszenek a szűkölködőkkel, akik szeretettel felkarolják a gyámoltalanokat, akik szívesen követik az apostol szavait: Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Az én szívemet pedig szenteld meg a hála szavaival. Adj lelkembe hajlandóságot a köszönetre, eltökéltséget a meghálálásra és akaratot a viszonzásra. Minden áldás örök szent Istene, legyen velünk a te boldogító jóságod és kegyelmed most és mindörökké. Ámen.

A legjobb és legszebb dolgok a világon nem láthatóak, és nem érinthetőek meg, a szív azonban megérzi jelenlétüket. (H. Keller)

Adj békét a mi időnkben, Úristen, téged kérünk. Hisz rajtad kívül más nincsen, Ki síkra szállna értünk, Egyedül te, örök Isten. (EÉ 291,1)