Skip to main content

Élet

Uram, atyánk vagy te mégis! Mi vagyunk az agyag, te a mi formálónk, kezed alkotása vagyunk mindannyian. (Ézs 64,7)
Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. (Mt 6,10)

Én vagyok az... Élet. Senki sem mehet az Atyához, hanem ha énáltalam. János 14,6

Bibliámból tanultam: a bûneset elkövetése után Isten eltiltotta az embert az élet fájától, lángpallosú angyalával. Ez az angyal föltámadásod reggelén meghirdette: szabad az út az életre. Te, aki az Élet vagy, visszaadtad a tieidnek az életet.
Az élet - kincs. Minden más emberrel együtt én is féltem az életemet. De aszerint, amint féltem, ez a féltés válik elbuktató gyöngeségemmé vagy diadalmas erõmmé. Ha azért az életért rettegek, amelyet kurta esztendõkkel mér ki számomra a földi lét - akkor ez lesz minden bukásom legfõbb okozójává. Ha azonban azt az életet nem akarom elveszíteni, amelyet Te jelentesz számomra - amelyrõl apostoloddal együtt õszinte szívvel vallom: "Nekem az Élet: Krisztus!" - akkor ez a legyõzhetetlen erõm biztosítéka.

Uram!
Aki elindulásom elsõ lépésénél fölbátorítottál: Te vagy az Út, aki Szentlelkeddel útközben megnyitottad szememet a Te Igazságod meglátására, segíts benned megragadnom az Életet.
Így segíts Atyámhoz.