Skip to main content

Elindulni a Forrás felé

Elhatároztam, hogy bevallom hûtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bûnömet, amit vétettem. (Zsolt 32,5b)
Jézus Krisztus engesztelõ áldozat a mi bûneinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világ bûnéért is. (1Jn 2,2)

Jézus Krisztus az örök élet hûsítõ forrása!

Az ünnep utolsó napján felállt Jézus, és így kiáltott: "Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék." (Jn 7,37)

Mint meleg nyárban a hûsítõ zápor vagy a város közepén álló díszkút. Hûsítõ víz, éltetõ nedvesség. Nedvesség, amitõl kihajt a földön a termés, amely az élet forrása, amitõl az ember felélénkül, a növények pedig kizöldülnek, szárba szökkennek, és törnek az ég felé. Éltetõ erõ minden élõ számára.
A nyár a kirándulások, táborok idõszaka. És a kirándulások egyik legfontosabb kelléke a hûsítõ víz. Fontosabb, mint az élelem. Víz nélkül nem élhet az ember. Mekkora öröm egy forráshoz megérkezni, és a forrás vizébõl inni! A forrás hûsít, felfrissít, lehetõséget ad arra, hogy mellette a vándor megpihenjen, feltöltekezzen testileg, kulacsába friss vizet töltve.
Aki belõlem iszik, nem szomjazik meg soha - mondja Jézus. A Jézusból élõ ember szomját örökre oltja Jézus. Mégis mindig újra és újra hozzá kell fordulnunk, mindig újra és újra merítenünk kell belõle, mint a vándornak a forrás hûs vizébõl. A forrásnál a test táplálására és életben tartására, Jézusnál a lelkünk, a teljes ember számára meríthetünk friss, élõ vizet. Mert a hívõ ember élete össze van kötve vele. És mert hív: Jöjjetek, és igyatok!

Egy a kereskedõ szomjúságoltó labdacsokat árult. Aki hetente egyet bevesz, az többé nem is kíván inni. - Hát ezt meg minek árulod? - kérdezte a kis herceg. - Rengeteg idõt lehet megtakarítani vele - felelte a kereskedõ. A tudósok kiszámították: heti ötvenhárom percet! - És mit csinál az ember azzal az ötvenhárom perccel? - Amit akar... Én - gondolta a kis herceg -, ha nekem ötvenhárom fölösleges percem volna, szépen elindulnék egy forrás felé... (Antoine de Saint-Exupéry)

Urunk, Jézus Krisztus! Engedj magadhoz minket, mert gyötör a szomj. Engedj magadhoz, mert gyötör a kétség. Engedj magadhoz, mert nálad nyugszik meg a lelkünk. Engedj magadhoz, mert te vagy az élet. Ámen.