Skip to main content

Elvégeztetett

Erõsítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erõssé a roskadozó térdeket! (Ézs 35,3)
Ami elõttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. (Fil 3,14)

Elvégeztetett! (János 19,30)

Megváltó mûved végeztetett el. Így: véres haláloddal.
Az emberben és a világban hatalmaskodó gonosz ellen nem elég a bölcs tanító szó. Ha valaki volt a világon, aki a nemesebb életrõl, az új és jobb emberrõl vonzó tanítást adott, akkor az minden bizonnyal Te voltál. De - tanításod és az azt igazoló páratlan életpéldád - a gonosszal szemben nem volt elég. Keresztyénségen kívül és keresztyénségen belül is hiú ábránd marad haladásról, fejlõdésrõl, fölvilágosodásról, vagy ezekhez hasonlókról beszélni. A Golgotán a kereszt örök idõkig tanúskodik errõl: szép tanítás, vagy hõsi példa a gonoszt megverni és legyõzni nem tudja.

Uram!
Ma, véres halálod emléknapján nyisd meg szememet is, szívemet is. Kereszted gyõzzön meg: a gonoszt csak a legnagyobb hatalom - a szeretet - gyõzheti meg. Ha a bûn elleni küzdelemrõl van szó, akkor olyan szeretet kell, amely kész elmenni egészen a megváltó halálig. Vedd le ajkamról ezeket a kis szavakat: haladás, fejlõdés, fölvilágosodás. Helyükbe ültesd a legnagyobb szót: megváltás!
"Elvégeztetett!" - megváltó mûved végeztetett el.
Itt van az én menedékem!
Itt van az én hazaérkezésem!