Skip to main content

Éneklek az Úrnak

Közbenjárt a bûnösökért. (Ézs 53,12)
Amikor arra a helyre értek, amelyet Koponya-helynek hívtak, keresztre feszítették õt, és a gonosztevõket: az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felõl. Jézus pedig így könyörgött: "Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek." (Lk 23,33-34)

Uram, hadd énekeljen neked a szám és a szívem a mai napon!

Éneklek az Úrnak, amíg élek, zsoltárt zengek Istenemnek, amíg csak leszek. (Zsolt 104,33)

Ének. Szép, tiszta vagy kicsit hamis. Mûvészi vagy iskolázatlan. Vidám vagy szomorú. Népdal, gregorián, korál, operaária, modern stílusú dal... Az éneklés, a zene hozzátartozik az élethez. Örömet szerez, bánatot oszlat. Gyönyörködünk benne, vagy éppen meghatódunk, sírva fakadunk. Gyakran éneklünk a zuhany alatt, mosogatás vagy takarítás közben; dúdolunk csak úgy magunk elé séta közben. Ének az Úrnak? Nem a jól ismert, templomi énekekrõl van itt szó csupán. Isten nemcsak hetente egyszer akarja hallani a hangunkat. Neki nem számít, hogy fahangunk van vagy 3 oktávos hangterjedelmünk. Nem érdekli, hogy van-e ritmusérzékünk. Azt szeretné, hogy énekeljünk - neki! Hogyan tette ezt Dávid? Egész életében énekelt Urának. Mindig új és új zsoltárokat írt, amelyek kifejezték az aktuális élethelyzetét, örömeit és gondjait. Soha nem unta meg, hogy eldalolja Istennek boldogságát vagy szomorúságát, szenvedéseit és félelmeit. Egyszerûen mindent elénekelt neki. Az éneke imádsággá vált, szakadatlan hálaadássá és dicsõítéssé. Ezt mi is megtehetjük. Énekeljünk Istennek mindennap! Valamit, ami csak úgy az eszünkbe jut. Lehet saját magunk által kitalált dallam és szöveg vagy bármilyen ismert ének. Vagy egyszerûen olvassunk el hangosan egy zsoltárt. Isten örülni fog neki. A lényeg az, hogy ha csak néhány percre is, de hangolódjunk teljesen rá. Énekeljünk az Úrnak!

Új éneket, újat, új szívvel, élettel! / Üdét, mint a harmat, frisset, mint a reggel!
Új kegyelem árad. Új hittel elõre, / csodáról csodára, erõrõl erõre!
Remények zsendülnek, életek újulnak. / Énekek zendülnek: új ének az Úrnak.
(Túrmezei Erzsébet)


Uram, köszönöm, hogy énekelhetek neked. Köszönöm, hogy te szépnek találod, ha a szívembõl éneklek. Add, hogy neked daloljak egész életemben! Ámen.